Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 19

0
214
PGO -

Trùng trùng duyên khởi ta thiền

Giữa cơn đại dịch chớ quên vô thường,

Đại dịch là lúc tai ương

Như Lai đã dạy vô thường hẳn nhiên.

 

Giữa tâm đại dịch đừng quên

Giãn cách giao tiếp, hãy thiền thật sâu,

Giữ tâm an lạc hàng đầu

Tấm thân quý giá phải đâu vô tình.

 

Thân người ơn mẹ cha sinh

Công lao dưỡng dục, ân tình ngút cao

Bể dâu một trận ba đào

Toàn nhân loại phải lao đao lúc này.

 

Hơn triệu ca nhiễm ai hay

Hơn năm vạn mạng ”gió bay qua cầu”,

Hỏi biển lúa, hỏi nương dâu

Từ đâu hai chữ  “bể dâu” não lòng.

 

“Bể Dâu”là lúc biển đông

Sóng trào dâng cuốn cánh đồng, nương dâu,

Vô thường là nghĩa ”chẳng đâu”

Không không,sắc sắc là câu răn mình.

 

Vô ngã chẳng phải vô tình

Như Lai đã dạy có mình ta đâu,

Cuộc đời cần phải có nhau

Trùng trùng duyên khởi là câu hẹn hò.

 

Giữa cơn đại dịch đừng lo

Ấy là kháng thể, ”phác đồ” an yên,

Mọi nơi, mọi lúc ta thiền

Tri ân Bồ Tát khắp miền hy sinh.

 

Ái ngữ là nghĩa là tình

Yêu thương hãy nghĩ cho mình Từ- Bi,

Hãy vui, buông bỏ tham,si

Ấy là Hỷ- Xả bất kỳ nơi nao.

 

Thiền định với cõi thanh cao

Thiền tuệ tâm trí đi vào cõi tiên,

Sáng tạo tuyệt đỉnh hãy thiền

Cho tâm an lạc, u phiền mà chi.

 

Hãy Hỷ-Xả, hãy Từ-Bi

Giãn cách giao tiếp cũng vì tồn vong,

Giữa tâm đại dịch: nói không

Âu lo, hoảng loạn, rối lòng người ơi.

 

Trùng trùng duyên khởi-cuộc đời

Hơn năm vạn mạng, nhìn trời mây bay,

Cao xanh,mây trắng lúc này

Hôm nao hạ giới, mây bay muôn trùng.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 12

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca thứ 13

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 14

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 15

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 16

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 17