Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 17

0
175
PGO -

“Từ hạnh phúc đến ngạc nhiên”

Ngài Trump bày tỏ nỗi niềm sẻ chia,

Trong cơn đại dịch ”bên kia”

Nga và Trung Quốc đã chìa bàn tay.

Viện trợ y tế lúc này

Gác qua mọi chuyện tỏ bày niềm chung,

Nhân loại, suy đến cho cùng

Giá như Nga, Mỹ và Trung hoà bình.

Giá như ngài Tập Cận Bình

Ngài Trump cùng với Pu Tin hoà đồng,

Giá như nhân loại nói không

“Chiến tranh” để hướng ”đại đồng” an yên(?).

Giữa cơn đại dịch hãy thiền

Hãy đặt dấu hỏi triền miên muôn loài,

Chiến tranh-nhân loại bi ai

Hoà bình vẫy gọi, chặng dài nghĩ suy.

Hãy Hỷ-Xả, hãy Từ-Bi

Loại trừ ”tam độc” sân si ích gì,

Hãy thiền, hãy nhắn tin đi

Một bốn không bảy(1407)chữ vì an yên.

Hãy đọc thông điệp cõi thiền

Từ Lạt-Ma để thấy niềm Từ-Bi*

Nhân loại đang lúc hiểm nguy

Hãy cùng Hỷ-Xả-Từ-Bi đồng lòng.

Hãy cùng cầu nguyện ước mong

“Thương lo” hết thảy với lòng Từ-Bi,

Tuyến đầu: Hỷ-Xả cũng vì

Thương cho đồng loại gian nguy lúc này.

Hãy cầu nguyện để tỏ bày

Qua cơn đại dịch, lòng này mới yên,

Khúc ca bi tráng ru thiền

Cầu siêu tịnh độ về miền thiên thai.

Ba phẩy năm vạn (3,5) bi ai

Trong cơn đại dịch, thiện tai-hỡi người,

Thiền ca quán chiếu muôn nơi

Nguyện cầu nhân loại-cõi đời an yên!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài của cùng tác giả:

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 16