Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

0
318
PGO -

Thiền ca, bài hát ta thiền

Khai tâm, khai trí, muộn phiền tiêu tan,

Đại dịch là buổi ”cơ hàn”

Chúng sinh, nhân loại gian nan mọi bề.

 

Vi rút Vũ Hán gớm ghê

Càn quét, huỷ hoại tứ bề năm châu,

Giữa mùa thảm hoạ toàn cẩu

Soi kinh sách Phật tìm câu giải trừ.

 

Chân lý nhân quả vô bờ

Người ơi hãy nhớ,.hững hờ nguy nan

“Vô ngã” khi luận, lúc bàn

Nhớ rằng,cái”ngã”chỉ toàn hư vô.

 

“Vô thường” -người hỡi! nhớ cho

Có mà không có, so đo ích gì,

Cõi đời an lạc là khi

Từ, bi, hỉ, xả- tức thì an vui.

 

Khúc thiền thứ chín ngậm ngùi

Xót thương đồng loại, hỡi ôi xa lìa,

Linh hồn hơn một vạn kia

Một phần ba triệu nhiễm chia nỗi sầu.

 

Người ơi, tỉnh thức mau mau

Từ- Bi- Hỉ- Xả cùng nhau thực hành,

Nói không- hai chữ chiến tranh

Vô thường, vô ngã- an lành năm châu.

 

Giữ gìn cho quả địa cầu

Chúng sinh muôn loại năm châu an hoà,

Hãy cùng thiền định bài ca

Hát câu thiền tuệ,ngân nga ngất trời…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài của cùng tác giả:

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất