Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

0
280
PGO -

Mai sau nhớ lại chuyện này
Những ngày đại dịch đó đây não nùng
Cô-vít mười chín(Covid-19)xứ Trung
Tung hoành Vũ Hán,  vẫy vùng khắp nơi.

Ngẫm hay muôn sự tại người
Như Lai đã dạy, người ơi nhớ rằng:
Luân hồi, quả báo hay chăng
Vô thường, vô ngã dẫu trăng hay đèn.

Kiếp duyên, duyên kiếp đừng quên
Chúng sinh muôn loại đừng nên phũ phàng,
Loài người muốn được vẻ vang
Từ, bi, hỷ, xả- Niết bàn từ đây.

Khoa học phát triển hàng ngày
Trái đất gìn giữ tỏ bày muôn phương,
Đừng gây chết chóc đau thương
Cân bằng sinh thái, bốn phương yên bình.

Như Lai từ thuở bình sinh
Dạy rằng: ”Tam độc[*] ”phát sinh ác hiềm
Khổ đau, chết chóc …nỗi niềm
Từ, bi, hỷ, xả- xoá hiềm ác gian.

Cuộc đời tuyệt mỹ muôn vàn
Thế gian, nhân loại- Niết bàn từ đây,
Làm lành, tránh dữ hàng ngày
Nhân gian an lạc từ đây cõi thiền…!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]Tham,sân,si(tham lam,ích kỷ,sân hận, giận giữ…ngu si,vô minh…)

Bài Cùng tác giả:

https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-thien-ca-khuc-thie…/

https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-khuc…/
https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-khuc…/
https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-khuc…/
https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-thie…/
https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca/