Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca thứ 13

0
179
PGO -

Thập tam: thiền khúc mười ba

Khi cơn đại dịch đang đà “bất kham”

Châu Âu bùng phát tràn lan

Hoa Kỳ đứng trước muôn vàn gay go.

Nghe đâu chống dịch bằng đô?

Chính phủ hỗ trợ ngàn đô mỗi người?

Chống dịch đâu vậy người ơi

Ngăn không lây nhiễm mới thời yên tâm.

Trông xa rồi lại nhìn gần

Việt Nam Chính phủ, toàn dân kết đoàn

Cùng nhau trong lúc nguy nan

Chủ động chặn dịch, khó khăn mặc lòng.

Ngoài đường phố đã hết đông

Những nơi công cộng, nói không hội hè

Chống dịch trên dưới nhất tề

Ngăn không lây nhiễm, mọi bề yên tâm.

Thiền ca, tâm tĩnh-nghĩ rằng:

“Bể dâu” một cuộc, thấu chăng vô thường

Khi phẳng lặng, lúc tai ương

Hai chữ ”vô ngã” tỏ tường ai ơi.

Thiền ca, cầu nguyện cho đời

Giữ tâm an lạc, người ơi hãy thiền

Thiền ca cùng với lời nguyền

Một mai đại dịch về miền hư vô.

Triết lý nhà Phật nhớ cho:

Nhân quả- báo ứng là kho sách đầy

Từ-Bi-Hỷ-Xả hàng ngày

Diệt trừ khổ nạn có ngày”thái lai”.

Tin rằng ngày một, ngày hai

Qua cơn đại dịch, thái lai trường tồn

“Khẩu nghiệp”- xin chớ phát ngôn

Trong mùa đại dịch, lời đồn vu vơ…!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 12