Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11

0
280
PGO -

Giữa mùa đại dịch thiền ca
Về tâm Bồ Tát, thiền ca muôn đời
Hiện thân Bồ Tát giữa đời
Cứu nhân, độ thế dâng đời tiếng thơm.

Bồ Tát áo trắng, áo lam
Giữa tâm đại dịch, không tham riêng mình,
Từ bi, trí tuệ, hy sinh
Cứu người như thể dâng mình sá chi

Đẹp thay hai chữ ”Từ-Bi”
Trí tuệ toả sáng, chữ vì Nhân Dân,
Trông xa rồi lại nhìn gần
Bồ Tát áo trắng ân cần Từ Bi.

Thiền ca, ”thiền viết” những gì
Ân sâu, nghĩa nặng, khắc ghi muôn đời,
Qua cơn đại dịch người ơi
Bồ Tát áo trắng nước tôi tuyệt vời.

“Lương y-Từ Mẫu” sáng ngời
“Vô uý thí”- nghĩa giúp người vượt qua,
Nỗi sợ hãi ấy: can qua
Bồ Tát áo trắng-Thiền ca ơn người.

Thiền ca viết khúc người ơi:
Khủng hoảng y tế khắp nơi toàn cầu,
Vượt qua sợ hãi,lo âu
Bồ Tát đất Việt ghi câu: tuyệt vời!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài của cùng tác giả:

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10