Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 15

0
131
PGO -


Khúc thiền, viết khúc mười lăm
Giữ cho an lạc- Trí tâm lúc này,
Bốn phương Nam, Bắc, Đông, Tây
Một phần ba triệu: cõi này lìa xa.

Nhiễm lây mới đó: phần ba
Mới mấy ngày đã tính đà bảy trăm,
Đại dịch bùng phát giữa tâm
“Cách ly xã hội”- toàn dân đồng lòng.

Chốc đà chín chục ngày ròng
Tuyến đầu giữ vững, đồng lòng Việt Nam,
Y tế, Quân đội, Công an
Hoá thành Bồ Tát trừ nan một lòng.

Ai ơi, ai có nhớ không?
An ninh lương thực- Ấm lòng lệnh ban,
Cho Dân tránh lúc cơ hàn
Thủ tướng đã lệnh, chớ bàn ngược xuôi.

Vì sao cuộc họp vừa rồi
Gờ hai mươi(G20) đã khẩn mời Việt Nam?
Thủ tướng đã nói là làm
“Dịch cũng như giặc” Việt Nam tiệt trừ.

Toàn cầu đoàn kết bây giờ
Chung tay diệt dịch, hững hờ mà chi
Châu Âu cho đến Hoa Kỳ
Đông Nam châu Á…phòng khi lan tràn.

Hành thiền giữa lúc nguy nan
Cho tâm an lạc, khải hoàn mong sao,
Mong cho nhân loại toàn cầu
Qua cơn đại dịch, cùng nhau mỉm cười.

Hãy cầu cho những mảnh đời
Bị cơn đại dịch cuốn rời nhân gian,
Siêu sinh tịnh độ Niết Bàn
Vĩnh hằng linh hỡi, muôn vàn tiếc thương!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài của cùng tác giả:

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám