Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 253

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 253

  Bạn hỏi về khúc thiền định tuệ
  Hai năm ba sẽ thế nào đây?
  Mắc nhiễm đại dịch lúc này
  Đã hơn trăm triệu rồi nay toàn cầu?

  Trả lời mau : Việc đâu còn đấy
  Việc lúc này: Đại hội 13,
  90 năm của Đảng ta
  Theo cùng Dân tộc mới là quan tâm!

  Vạn câu Thiền ngàn năm văn hiến
  Tâm an lạc bất biến muôn khi,
  Tinh thần hỷ xả từ bi
  Triết lý nhà Phật diệu vi muôn đời!

  Khắp muôn nơi giang sơn đất Việt
  Nguyện vọng là cụ Tổng trụ trì,
  Phát tâm vô lượng từ bi
  Để cho Cụ Tổng hãy vì nước non!

  - Advertisement -

  Tấm lòng son nhiệm kỳ qua đã
  Xử lý nghiêm tất cả gian thần,
  Những kẻ độc ác tham sân
  Phiên tòa đại án lòng dân nức lòng!

  Gương sáng trong cụ Nguyễn Phú Trọng
  Sẽ muôn đời vang vọng trống đồng,
  Trừ tham diệt ác- mong
  Giải phẫu ung nhọt-Là công của Người!

  Thật sáng ngời khi dân trăm triệu
  Đều hiểu ra cụ Tổng anh ninh,
  Giữ “Con người của mắt mình”
  Như lời Bác dạy triết minh vô cùng!

  Đất Việt này trùng trùng lớp lớp
  Những hiền tài luôn rợp bóng cờ,
  Lập thân ”Tối hạ văn thơ”
  Vẫn đi theo suốt bến bờ Giang san!

  Thế giới này muôn vàn biến động
  Chữ vô thường sắc sắc không không,
  Ấy là Đức Phật dặn lòng
  Hóa giải nỗi khổ với lòng từ bi!

  Nghĩa lý gì khi mà đơn độc
  Cá nhân hay dân tộc trên đời,
  Trí tuệ, tri thức biển khơi
  Làm lành tránh dữ cuộc đòi lạc an!

  Lúc nguy nan mới tưởng và tận
  Khi lận đận mới hiểu cuộc đời,
  Vô thường vô ngã đầy vơi
  Triết lý Đức Phật muôn đời sáng soi!

  Ngẫm mà coi Đông Tây kim cổ
  Khổ và đau cũng tự chính mình,
  Muôn lời Đức Phật triết minh
  Dẫn đường chỉ lối chúng sinh thiện lành!

  Hồ Chí Minh rành rành Đức Phật
  Hạnh Bồ Tát sự thật dấn thân,
  Lập Đảng -Lập nước vì Dân
  Cũng như Đức Phật-Tham sân mà gì!

  Khúc thiền ca từ bi hỷ xả
  Một lòng thành cho cả giang san,
  Hùng cường thịnh vượng Việt Nam
  Là khi hộ chiếu Việt Nam hàng đầu!

  Cả năm châu lao đao vì dịch
  Việt Nam vẫn kịch bản an toàn,
  Trái tim trăm triệu hân hoan
  Mong cho đại hội “Một giàn tinh hoa”!

  Nhưng phải là dẹp ngay ý tưởng
  Lập đặc khu vất vưởng lắm thay,
  Hậu quả như giữa ban ngày
  Bao nhiêu thế hệ lắt lay coi chừng!

  Xin nhắc lại đừng cho ý tưởng
  Lập đặc khu là vướng “Ba Tàu”,
  Tư duy ý tưởng thật sâu
  Đừng vì hám lợi mắc mưu kẻ thù!

  Thế giới phẳng ai mù ai tỏ
  Đúng hay sai có khó gì đâu,
  “Giang sơn gấm vóc” là câu
  Tiền nhân để lại nhắc nhau giữ gìn!

  Đất nước mình lụa là gấm vóc
  Đẹp lắm thay -Khó nhọc bao đời,
  Bỗng dưng làm chuyện khác người
  Giang sơn gấm vóc lại thời cho thuê(?!)

  Thật ê chề khi mà điều ấy
  Thành sự thật trông thấy đau lòng,
  Khúc thiền định tuệ những mong
  “Đặc khu ý tưởng “ dẹp xong lần này!

  Khúc thiền này tỏ bày tha thiết
  Mọi con dân đất Việt đồng lòng,
  Ngẩng cao đầu nói chữ không
  “Đặc khu kinh tế”-Ai mong đặt bày!

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều