Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

0
190
PGO -

Thiền ca, hát khúc ca thiền
Bỗng nghe văng vẳng lời hiền tổ tiên,
Thiện lành là Bụt, Là Tiên
Bụt là Đức Phật, và Tiên thiện lành.

Tổ tiên xưa dạy rành rành:
Tu tâm dưỡng tính, mới thành người ngoan,
Nay mai mãi cõi niết bàn
Là nay buông bỏ buồn phiền âu lo.

Chuyện nhỏ cho chí chuyện to
Hãy nên nhớ lấy: đừng cho riêng mình,
Cuộc đời vô ngã duyên sinh
Vô thường: hãy nhớ để mình an nhiên.

Nhân quả đi với chữ duyên
Tích phúc, tích đức, chớ quên ngày ngày,
Ngàn xưa cho đến hôm nay
Nhân quả-báo ứng, ngày ngày diễn ra.

Thương mình, nghĩ đến người ta
Câu ca xưa ngẫm: cho ta muôn đời:
“Ai ơi chớ vội cười người
Cười người hôm trước, người cười hôm sau”.

Cô-vít mười chín (Covid-19) bảo nhau
Thị phi nên tránh, giúp nhau thiện lành,
Ngàn năm mơ ước thanh bình
Qua cơn đại dịch, nước mình vinh quang.

Bài liên quan:

https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-khuc…/

https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca-thie…/

https://phatgiaoonline.com/moi-ngay-mot-khuc-thien-ca/

Luật gia Trần Thúc Hoàng