Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

0
329
PGO -

Giữa mùa đại dịch ta thiền
Cho tâm sâu lắng, tới miền hân hoan,
Thân ta hoà với muôn vàn
Chúng sinh, đồng loại muôn vàn thiền ca.

Tĩnh tâm ta lắng nghe ta
Nghe muôn đồng loại, bài ca cõi thiền,
Vọng vang thế giới người hiền
Là Tiên, là Bụt như thiền với ta.

Thành Phật có ở đâu xa
Người ơi, bố thí là ta đã thành
“Nhan thí”: hãy nụ cười lành
Nhãn thí: ánh mắt trong lành muôn nơi.

“Tâm thí”: là suốt cuộc đời
Cho đi là để muôn người thanh cao,
Thân thí: bất kể lúc nào
Cho đi,đừng nghĩ,vướng vào cái tôi.

“Toạ thí”: cần vậy người ơi
Cho đi là để muôn nơi tuyệt vời,
Toạ thí: linh lắm người ơi
Chỗ ăn, chỗ ở là nơi cần thiền.

“Lục thí”- đừng để đảo điên
Cho đi-là cách Phật thiền ngàn năm,
Nghe xa xăm, có xa xăm
Người ơi, ta hỡi- ngàn năm tu thiền…

Luật gia Trần Thúc Hoàng