Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 12

0
131
PGO -

Thiền ca đến khúc mười hai

Là khúc bi tráng: gần hai vạn người,

Đã mãi vĩnh biệt cuộc đời

Thương thay số phận những người đi xa.

Gần nửa triệu nhiễm cũng là

Cô-vít mười chín oan gia trùng trùng,

Hãy thiền- xua hết hãi hùng

Giữ tâm an lạc chữ cùng Từ-Bi.

Hỷ-Xả: vui với những gì

Buông bỏ những cái lụy bi cuộc đời,

Thân mình quý giá người ơi

Công Cha, nghĩa Mẹ mới thời có ta.

Giờ này khắp chốn gần xa

Căng mình ra chống dịch là trước tiên,

Hãy dành ít phút để thiền

Cho tâm yên tĩnh, thương miền khổ đau.

“Vô ngã” là phải cùng nhau

Kết liên sức mạnh, nguyện cầu an yên,

“Vô thường”- quy luật tất nhiên

Muôn điều tất phải biến thiên ngày ngày.

Những điều cứ ngỡ chẳng thay

Vũ trụ vận động, đổi thay tức thì,

Sinh,già,bệnh,chết cũng vì

Quy luật tạo hoá- Khổ vì độc tam(*).

Hoá giải nỗi khổ phải làm

Cho thân, khẩu, ý bớt tam độc kìa,

Nước mắt là lúc chia lìa

Hạnh phúc là được sẻ chia nỗi lòng.

Ngẫm hay sắc sắc, không không

Có mà không có, có rồi lại không,

Bánh xe tạo hoá quay vòng

Cuộc đời muôn nẻo hư không vốn là…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11