Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 16

0
221
PGO -

Nghe lời của vị đứng đầu(*)
Non sông đất nước- ấy câu ta thiền,
Lời vàng kêu gọi ba miền
Đồng tâm chống dịch, hãy thiền người ơi.

Đại dịch lan bốn phương trời
Covid-19 khắp nơi tung hoành,
Bảy mươi hai vạn đã đành
Ba phẩy năm vạn đã thành người xưa.

Việt Nam từ bấy đến giờ
“Triều đình”- “Chiếu chỉ” bất ngờ nào đâu,
Thừa tướng dứt khoát dẫn đầu
Kế bên, Thừa phó- chung câu nhất tề.

Cộng đồng quốc tế lạ ghê
Việt Nam- đất nước quyết thề trận nay,
Tấm gương sáng giữa ban ngày
Sát bên ổ dịch, vẫn đây kiên cường.

An Dân hai chữ yêu thương
Ấy là quyết sách,phải lường trước sau,
“Chống dịch- chống giặc” là đâu
Phải cùng chung sức nói câu kết đoàn.

Y tế, Quân đội, Công an
Thành trì vững chắc-Việt Nam yên lòng,
Phải vì trách nhiệm cộng đồng
Toàn cầu- quốc tế: Tấm lòng Việt Nam.

Cuộc chiến đại dịch hãy làm:
Vì Dân, vì Nước, vì Tham nhân tình
Thế gian đâu chỉ riêng mình
Vô thường, Vô ngã- Biết mình là ai.

Thiền ca đâu thể rông dài
Truyền lời mệnh lệnh, một hai thi hành
Ông Bà, Bác Chú, Chị Anh
Triều đình chiếu chỉ, chấp hành an Dân./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài của cùng tác giả:

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám