Khúc thiền ru

0
188
PGO -
Ru thiền là khúc thiền ru
Khai Tâm, khai Trí, căn tu vốn dòng
Lời ru cha mẹ những mong
Con ơi nhớ lấy: Phật trong tâm mình
Lời ru cha mẹ đinh ninh
Những lời vàng ngọc con mình lớn khôn
Ghé vai gánh vác nước non
Tu tâm, dưỡng tính lòng son mới là
Lời ru mong ước mẹ cha
Con ơi khôn lớn hãy là người ngoan
Nhân- quả chân lý muôn vàn
Vô thường hãy nhớ: Cung đàn biến thiên
Con ơi nhớ lấy đừng quên:
Cuộc đời vô ngã- Chớ nên coi thường
Vô thường, vô ngã khôn lường
Làm người hãy nhớ: con đường chính ngay
Lời Phật sáng tỏ ban ngày:
Làm con chữ hiếu, lời này con ơi
Mẹ- Cha là Phật đó thôi
Tu tâm, dưỡng tính con ơi nhớ hằng
Hãy luôn an lạc cho bằng
Từ, bi, hỉ, xả- Nhớ rằng con ơi
Thân mình quý nhất trên đời
Chúng sinh muôn loại, hãy thời yêu thương
Ru thiền cho giấc ngủ yên
Những vần lục bát, lời thiền hãy ngoan….
Luật gia Trần Thúc Hoàng