Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác

  Khúc thiền ru

  Ru thiền là khúc thiền ru
  Khai Tâm, khai Trí, căn tu vốn dòng
  Lời ru cha mẹ những mong
  Con ơi nhớ lấy: Phật trong tâm mình
  Lời ru cha mẹ đinh ninh
  Những lời vàng ngọc con mình lớn khôn
  Ghé vai gánh vác nước non
  Tu tâm, dưỡng tính lòng son mới là
  Lời ru mong ước mẹ cha
  Con ơi khôn lớn hãy là người ngoan
  Nhân- quả chân lý muôn vàn
  Vô thường hãy nhớ: Cung đàn biến thiên
  Con ơi nhớ lấy đừng quên:
  Cuộc đời vô ngã- Chớ nên coi thường
  Vô thường, vô ngã khôn lường
  Làm người hãy nhớ: con đường chính ngay
  Lời Phật sáng tỏ ban ngày:
  Làm con chữ hiếu, lời này con ơi
  Mẹ- Cha là Phật đó thôi
  Tu tâm, dưỡng tính con ơi nhớ hằng
  Hãy luôn an lạc cho bằng
  Từ, bi, hỉ, xả- Nhớ rằng con ơi
  Thân mình quý nhất trên đời
  Chúng sinh muôn loại, hãy thời yêu thương
  Ru thiền cho giấc ngủ yên
  Những vần lục bát, lời thiền hãy ngoan….
  Luật gia Trần Thúc Hoàng
  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều