Cổ tích Phật giáo bằng thơ

0
239
PGO -

Cổ tích Phật giáo kể rằng:
Ngày xưa,xưa lắm chuyện rằng như sau:
Có nhà hiền triết viết câu
“Ai đưa trăm lạng, dạy câu ngàn vàng”

Biển treo ai nấy ngỡ ngàng
Lạ lùng, Hoàng đế- ngai vàng nghe tin
Ngài truyền: ”Nếu vậy đinh ninh
Xuất kho trăm lạng, để xin lời vàng

Gặp nhà hiền triết trao vàng
Xin lời châu ngọc rõ ràng phân minh
Nhận vàng, hiền triết bảo rằng:
“Phàm khi hành xử, nên chăng nhớ lời

Hậu quả, phải nghĩ ai ơi*
Ý là ý ngọc, lời thời kim cương
Nhà Vua ngẫm ý tỏ tường
Bèn cho khắc chạm Quân vương vật dùng

Sao cho nhớ mãi đến cùng
“Phàm là trước hết phải dùng tư duy
Hậu quả sau đó là gì
Nhắc thân, ý, khẩu nhớ khi khởi mào…

Một hôm, Vua bỗng sốt cao
Truyền cho thầy thuốc phải vào xem sao
Gian thần bỏ độc dược sao?
Bỗng trên chén ngự lời nào vang vang

Ngự y bỗng thấy bàng hoàng
Nếu dâng chén ngự- Ngai vàng sao đây
Tỉnh thức, thầy thuốc tỏ bày:
Đạo làm tôi phải: lòng này trung Quân

Nhà Vua thoát nạn gian thần
Cũng nhờ lời ngọc, trung thần mới hay
Ngàn xưa cho đến hôm nay
Lời vàng, ý ngọc tỏ bày nhân gian…

6/2/2020

Luật gia Trần Thúc Hoàng

*”Phàm trước khi làm điều gì,hãy nghĩ đến hậu quả của nó”(Cổ tích Phật giáo.