Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănGieo vần lục bát Như Lai

  Gieo vần lục bát Như Lai

  Lục bát- Di sản tổ tiên
  Những vần ”quốc bảo” gieo thiền Như Lai
  Hai sáu thế kỷ Phật đài
  Biển trời chân lý Như Lai tỏ tường

  Cuộc đời những vấn cùng vương
  Ấy là bể khổ muôn đường gian nan
  Cũng vì  “tam độc” nhân gian
  Tham, sân, si ấy- nguy nan trăm bề

  Chứng ngộ dưới gốc bồ đề
  Như Lai tri- kiến muôn bề thế gian
  Muốn cho thoát kiếp lầm than
  Mau mau giác ngộ,cứu nan chi bằng

  Từ, bi, hỉ xả mới rằng:
  Hoan hỉ, An lạc cho bằng cõi tiên
  Người ơi, nhớ lấy đừng quên
  Mấy vần lục bát gieo thiền Như Lai…

  6/3/2020

  - Advertisement -

  Luật gia Trần Thúc Hoàng

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều