Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
Khác

  Ngày Thành Đạo

  PHẬT THÀNH ĐẠO
  Tâm tịch tĩnh an nhiên ngồi tĩnh toạ
  Bốn chín ngày tìm chân lý huyền vi
  Ánh sao hôm toả rạng bất tư nghì
  Ngày thành đạo Phật Thích Ca hiển lộ.

  Nhìn cuộc sống chịu trầm luân vô số
  Quyết tìm đường giải thoát cứu chúng sanh
  Suốt sáu năm khổ hạnh cũng không thành
  Người buông xả thấy ngay đường Trung Đạo.

  Bi Trí Dũng tâm kiên trì chu đáo
  Nội ngoại ma dẹp hết chẳng còn tăm
  Chứng Tam Minh vui khổ chẳng mê lầm
  Pháp Tứ Đế tỏ tường trong muôn một.

  Thân tứ đại nguyện một lần sau rốt
  Để lại đời dòng pháp nhũ thanh lương
  Độ chúng sanh an lạc khắp nẻo đường
  Cũng thành đạo an lành như Đức Phật… 
                                          (TT.THÍCH ĐỨC CHÂU)
  BỪNG SÁNG TUỆ QUANG
  (Kính mừng Đại lễ Phật Thành Đạo)
  Đoan nghiêm tịnh toạ giữa đêm đông
  Sương tuyết bão giông chẳng sờn lòng
  Quyết chí gắng công tìm đạo cả
  Bước lên bờ giác nguyện vuông tròn.
  Nội ma ngoại chướng đã dẹp yên
  Tâm bình ý lặng quán nhân duyên
  Đường đời thấu suốt từ vô thỉ
  Sinh diệt diệt sinh niệm hiện tiền.

  Tuệ quang bừng sáng dứt vô minh
  Quả mãn công thành đạo châu viên
  Từ tâm biến mãn hằng sa giới
  Bi nguyện hoằng khai độ hàm linh.

  ĐĐ. THÍCH GIÁC THÁI

  An Lạc Hạnh

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều