Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănThêm một ngày, học vô cùng

  Thêm một ngày, học vô cùng

  Thêm một ngày bạc râu tóc

  nhẩm từng chữ gió vô thường

  trang sách cũ mỏi gân cốt

  nghe thiên cổ lạnh buốt xương.

  - Advertisement -

  Học vô cùng tâm như nắng

  soi khắp cõi chiều rất vàng

  đêm Niết bàn vui tịch lặng

  ngày Bồ Tát hạnh cưu mang.

   

  Thêm một ngày đi rất mỏi

  từng bước tâm từng bước thiền

  ngồi bên sông, xem mây nổi

  thấy không ta, thấy không thuyền.

   

  Học vô cùng hạnh như đá

  không tham ái, không giận hờn

  xây vô lượng cầu huyễn hóa

  đưa khắp cõi người qua sông.

   

  Thêm một ngày tai mắt yếu

  tâm bất hoại sáng như gương

  lời Thầy dạy năm xưa hiểu

  không một pháp, tâm bình thường.

   

  Học vô cùng hạnh như núi

  tâm bất động, bão ngàn khơi

  tận đỉnh cao khơi dòng suối

  chở từ bi tắm muôn người.

   

  Thêm một ngày thân cùng tử

  muôn kiếp rồi lạc muôn nhà

  ngay tâm này Kinh vô tự

  Niết bàn tâm chưa từng xa.

   

  Học vô cùng hạnh như gió

  không từ đâu, không về đâu

  nghe sinh diệt từng hơi thở

  không hoan hỷ, không ưu sầu.

   

  Thêm một ngày nhìn gió nghiệp

  nhẫn nhẫn nhẫn tắm vô thường

  bạn ghé hỏi chuyện muôn kiếp

  có nụ cười, tớ vô ngôn.

   

  Học vô cùng tâm chư Phật

  trăng đầu núi, hạnh viễn ly

  chứng vô ngã, như thị pháp

  không một tâm, thế mới kỳ.

  Nguyên Giác

   1/1/2021

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều