Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
Khác
  HomePhật HọcNi giới: họ là ai?

  Ni giới: họ là ai?

  Ni giới là những người nữ xuất gia, những nữ tu Phật giáo được thành lập từ thời Đức Phật còn tại thế.

  Ni là chữ cuối của danh xưng Tỳ Kheo Ni , Sa Di Ni , là cách xưng hô đơn giản đối với nữ chúng xuất gia. Ni giới là những người nữ giới xuất gia, là những nữ tu Phật giáo. Trong dân gian, một nữ tu xuất gia, còn được gọi là Ni cô hay là Ni sư.

  Ni đoàn được mẹ kế của Đức Phật sáng lập với sự ủng hộ của tôn giả A-Nan-Đà (sa. ānanda). Cũng một phần vì điều này mà A-Nan-Đà bị khiển trách nặng nề trong lần Kết tập thứ nhất. Chính Phật cũng lo ngại sự có mặt của nữ giới sẽ làm Tăng-già khó tu hành và dự đoán là giáo pháp vì lý do đó, thay vì tồn tại 1000 năm, chỉ còn 500 năm.

  Ni giới là những người nữ xuất gia.

  Ni giới là những người nữ xuất gia.

  Mặc dù, Phật Thích Ca không hoan hỉ trong việc cho phụ nữ xuất gia, nhờ sự can thiệp của A-Nan-Đà (Ananda) mà Phật chấp nhận thành lập Ni đoàn, Phật dạy đại đức rằng:

  - Advertisement -

  “Này Ananda, nếu phụ nữ không được phép xuất gia và sống trong Pháp và Luật của Ta, thì cuộc sống Thánh hạnh của các đệ tử của Ta có thể giữ vững dài lâu, Chánh pháp cao cả của Ta có thể duy trì một ngàn năm, nhưng vì phụ nữ được phép xuất gia, cuộc sống Thánh của các đệ tử Ta sẽ không duy trì dài lâu, và từ nay Chánh pháp cao cả của Ta chỉ còn tồn tại 500 năm nữa mà thôi”.

  Đức Anan bạch Phật xin thành lập ni đoàn.

  Đức Anan bạch Phật xin thành lập ni đoàn.

  “Cũng như, này Ananda, có những ngôi nhà có nhiều phụ nữ và ít đàn ông, những ngôi nhà đó rất dễ bị mất trộm. Nếu để phụ nữ xuất gia, sống trong Pháp và Luật của Như Lai, cuộc sống Thánh của các đệ tử sẽ khó mà duy trì dài lâu. Cũng như một người đắp một con đê để ngăn một bể nước lớn, không để cho nước tràn qua. Ta cũng vậy, Ta chế định ra 8 giới điều nghiêm khắc trên là để ngăn ngừa không để cho Tỳ kheo Ni vi phạm.

  Minh Tâm tổng hợp

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều