Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
Khác
  HomePhật HọcCái già ở sẵn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống

  Cái già ở sẵn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống

  Chiều hôm đó nghe trong người hơi lạnh, Ngài ra ngồi phơi nắng, vén y để lộ làn da lưng nhăn nheo. Thấy vậy Ngài A Nan xoa lưng Phật than rằng: Ôi! Da dẻ Thế Tôn không còn láng mịn như thuở xưa nữa! Lưng Ngài đã hơi khòm tới trước, còn đâu những gì của thời trai tráng!

  Phật bảo:

  – Đúng thế, A Nan!

  Già nó ở sẳn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống.

  Thân ta rồi đây cũng hư hoại một lúc nào đó không tránh khỏi.

  - Advertisement -

  Bình: 

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Có sanh ắt có tử, có thành thì có hoại, sự vô thường hằng chi phối cả thế gian không chừa một ai.

  Dù Phật đi nữa nhưng nếu còn mang cái thân giả hợp này thì cũng đồng chịu sự sanh, già, bịnh, chết, vô thường, biến hoại.

  Vì sao?

  Vì nó là cái từ duyên mà được.

  Có một số người thắc mắc:

  “Đã là Phật sao còn già, còn chết ?”

  Quả thật chúng ta lầm lẫn quá lớn!

  Thành Phật đâu phải thành cái đãy da hôi thúi này.

  Mà thành Phật là thành cái tâm trí tuệ thấy đúng lẽ thật.

  Nếu nhận cái thân bảy, tám mươi năm này là Phật, tức là hủy báng Phật vậy.

  Rõ ràng người này chưa thấy được chân Phật.

  Thân vàng trượng sáu, ba mươi hai tướng tốt nay thời còn đâu?

  Thế mà có kẻ còn muốn luyện phép này phép nọ, hy vọng ôm giữ cái thân bèo bọt này cho đến ngàn năm muôn thuở, há có phải mê muội lắm chăng ?

  Hiểu được lẽ này chúng ta cần phải nỗ lực tiến tu.

  Vì cơn vô thường hằng theo đuổi chúng ta không rời một giây phút nào, và cái chết chực sẵn bên ta không hẹn ngày giờ, nếu cứ dễ duôi thong thả qua ngày e có lúc phải hối hận!

  Chúng ta còn có thì giờ để hẹn nay hẹn mai nữa sao ?

  HT. Thích Thanh Từ

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều