Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác

  Nhận người làm anh

   

  Một người giàu có thuở xưa

  Tác phong đứng đắn lại thừa thông minh

  Cho nên các kẻ chung quanh

  Tỏ lòng thán phục, tỏ tình kính yêu

  - Advertisement -

  Xa gần ái mộ rất nhiều.

  Bỗng đâu có kẻ sớm chiều lân la

  Tới lui thăm viếng thiết tha

  Rồi sau nhận họ: “Ông là anh tôi.”

  Điều này cũng dễ hiểu thôi

  Của làm tối mắt khiến người dối gian

  Kết thân thích, nhận họ hàng

  Để mà lợi dụng bạc vàng chứ đâu.

  Ít lâu sau người nhà giàu

  Khốn cùng, sa sút hết mau bạc tiền

  Kẻ kia bèn trở mặt liền

  Giờ đây lại nói: “Chẳng quen thuộc gì

  Ông nào có phải anh chi.”

  Lời sao lãnh đạm, nghe thì đáng khinh

  Bà con lối xóm bực mình

  Cười chê kẻ đó: “Quả tình bất nhân!”

  *

  Truyện này thí dụ rất gần

  Có phường tà giáo manh tâm lọc lừa

  Lời hay của Phật nhận bừa

  Nhận là giáo pháp từ xưa của mình

  Đến khi dân chúng ở quanh

  Cùng nhau bảo họ thực hành ngay đi

  Những người này chẳng phụng trì

  Chẳng theo giáo pháp thực thi chút gì

  Hoàn toàn chỉ muốn ngăn che

  Âm mưu tội ác u mê gian tà.

  May thay Giáo Pháp Phật Đà

  Dễ chi bị bọn tà ma lộng hành.

  *

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (Thi hóa Kinh Bách Dụ)

   

  *

  One Reckons Another Man

  To Be One’s Elder Brother

       Once upon a time, there was a man endowed with a respectable appearance and intelligence as well as wealth. All these evoked feelings of admiration and praise from the people around him. Another man then claimed this man to be his elder brother. He did so, because of the man’s wealth. When he needed money, he called the man elder brother. After the rich man paying his debt, he stopped calling him elder brother. A bystander asked, “You are a strange man. When you are in need of money, you call him elder brother. When he is in debt, you will not. Why?”

       The man answered, “When I want to get at his money, I’ll call him elder brother. As a matter of fact, he isn’t my own elder brother. When he is in debt, I will not call him elder brother.”

       Hearing these words, people laughed at him.

       The heretics, who have heard the good words of Buddhism, purloin and make use of them as their own. When people try to teach them how to practice the goods words, they do not want to listen. They declared that they use the good words of Buddhism to instruct the other people in order to earn a living. There is no need that they should bother to know how to practice it.

       Those heretics are just like the stupid man who calls the rich man elder brother for his money.

  (Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)

  __________________________________________

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều