Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 25

0
260
PGO -


Duyên sinh, vô ngã,vô thường
Giữa cơn đại dịch tỏ tường căn nguyên,
Vắc- xin đề kháng: hãy thiền
Giữ tâm an lạc, trí bền thong dong,

Vô thường: nhìn những dòng sông
Luôn không ngừng chảy, bể đông tụ về
Dù ai thức tỉnh hay mê
Sông kia vẫn chảy, biển kia vẫn trào.

Vô ngã: hãy hỏi vì sao
Cộng sinh muôn loại, ai nào riêng ai
Duyên sinh vần vũ muôn loài
Thế gian vạn vật, dặm dài tương sinh.

Loài người từ thuở bình minh
Duyên sinh là lẽ thường tình đó thôi
Có câu ”Vật đổi sao dời”
Vô thường thế đó- là lời nôm na.

Đại dịch Covid: can qua(*)
Mười vạn khuất núi, mắc đà gớm ghê:
Gần hai triệu nhiễm lê thê
Nhân loại đang lúc tứ bề gian nan…

May thay-Dân tộc Việt Nam
Đồng lòng,chung sức,cơ hàn bên nhau
Tính mạng:quý giá hàng đầu
Dân và Chính phủ chung câu giữ gìn

Lúc này thử thách tử- sinh
Còn người, còn của- đinh ninh dạ này,
Trăm ngày lẻ đến hôm nay
Giữ gìn tính mạng, chưa ai thiệt thòi.

Tự hào biết mấy người ơi
Khúc thiền sâu thẳm nhớ lời khiêm cung,
Giữ gìn đến phút cuối cùng
Thở phào nhẹ nhõm, ung dung tự hào.

Nay mai ngẫm thuở ba đào{**}
Những ngày đại dịch, ai nào với ai?
Việt Nam giang rộng đôi tay
Kết liên sức mạnh, trong ngoài nhân văn.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]Từ cổ:Chiến tranh,tang tóc…
[**]Từ cổ:Sóng to,gió lớn.Chìm nổi,gian truân…