Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Khác

  Người ấn định giá cả

   Nơi miền bắc Ấn Độ xưa

  Trong vương quốc nọ có vua trị vì

  Giúp vua là vị quan kia

  Có tài định giá những gì bán buôn

  Đưa ra giá xứng hợp luôn

  - Advertisement -

  Thật thà, chính xác, chuyên môn, lành nghề.

  Riêng nhà vua lại thường chê

  Vì tiền lời chẳng mang về đầy tay

  Khi quan định giá kiểu này

  Vua không được lợi, muốn thay quan rồi,

  Khi mua muốn trả ít thôi

  Đến khi bán lại muốn lời thật cao.

  Một hôm may mắn làm sao

  Có chàng trẻ tuổi lọt vào mắt vua

  Nhìn chàng vua thấy rất ưa

  Nghĩ thầm: “Chọn hắn rất ư hợp tình

  Làm quan định giá triều đình

  Chắc là hợp ý với mình lắm đây!”

  Thế là vua cách chức ngay

  Ông quan già cả bị thay tức thì

  Nhà vua chỉ định chàng kia

  Làm quan định giá, đưa về hoàng cung.

  Anh chàng trẻ nghĩ trong lòng:

  “Ta nên tìm cách chiều ông vua này

  Mua vào định giá thấp thay,

  Bán ra thời định giá này thật cao!”

  Thật khôi hài biết là bao

  Ông quan định giá cả sao lạ kỳ

  Chẳng cần đếm xỉa chút gì

  Thực ra giá trị hàng kia thế nào!

  Tiền lời như nước tuôn vào

  Tham lam vua nọ biết bao hài lòng

  Trong khi các kẻ quanh ông

  Từ quan cho tới dân không vui gì

  Mỗi khi họ có hàng chi

  Nghe chàng định giá tức thì buồn thay.

  *

  Thế rồi cho đến một ngày

  Có ông buôn ngựa tới đây bán hàng

  Năm trăm ngựa, cả một đoàn

  Một bầy đủ giống sẵn sàng bán đi.

  Vua mời ông lái buôn kia

  Vào hoàng cung để dễ bề bán buôn

  Cho mời chàng trẻ tuổi luôn

  Vào theo định giá những con ngựa này.

  Anh chàng vội nghĩ ngợi ngay

  Làm sao cho vị vua đây hài lòng

  Nên chàng nói chẳng ngại ngùng

  “Năm trăm con ngựa hợp chung lại rồi

  Giá bằng một chén gạo thôi!”

  Vua nghe thỏa mãn, tức thời chuẩn y

  Lệnh mang một chén gạo kia

  Trả cho ông lái, còn chi chần chừ

  Lệnh mang đám ngựa vừa mua

  Vào trong chuồng ngựa của vua ngay liền.

  Tất nhiên ông lái buồn phiền

  Nhưng ngay lúc đó lặng yên, cam đành,

   

  Sau này ông được nghe danh

  Về quan định giá chân thành trước đây

  Công bằng liêm khiết xưa nay

  Nên ông tìm gặp quan này luôn thôi

  Và ông kể hết đầu đuôi

  Việc mua bán ngựa vừa rồi trong cung

  Muốn quan cho ý kiến chung

  Để rồi đòi hỏi vua cùng phải theo.

  Quan bèn nói khó chi nhiều

  Hãy làm theo đúng những điều sau đây

  Thời vua phải biết đến ngay

  Bao nhiêu giá trị của bầy ngựa kia:

  “Quay tìm chàng trẻ tuổi đi

  Biếu chàng một món quà chi đắt tiền

  Rồi nhờ chàng chịu cảm phiền

  Vào cung định giá gạo thêm một lần

  Trước nhà vua và quần thần

  Nếu chàng đồng ý muôn phần tốt thay

  Chúng ta chuẩn bị vào ngay

  Gặp vua giải quyết chuyện này dễ thôi!”

  Ông buôn ngựa y theo lời

  Tìm chàng tuổi trẻ, đến chơi, tặng quà

  Món quà giá trị, xa hoa

  Khiến chàng bất chợt thật là mừng vui

  Chàng bèn nghĩ cách chiều người

  Chiều người buôn ngựa lời ôi dễ dàng.

  Ông buôn ngựa nói với chàng

  “Khi anh định giá cho đoàn ngựa tôi

  Trước đây, tôi thoả mãn rồi

  Nay về chén gạo tôi thời nhờ anh

  Làm sao định giá khôn lanh

  Và rồi thuyết phục vua đành phải nghe”

  Chàng trai trẻ nói: “Khó gì

  Dù vua có mặt, sá chi chuyện này!”

  Anh chàng nghĩ thật thơ ngây

  Nghĩ rằng ông lái buôn đây hài lòng

  Bán đi đoàn ngựa thật đông

  Nhận về chén gạo là xong chuyện rồi.

  Chàng xin ngày gặp vua thôi

  Vì ông buôn ngựa sắp rời nơi đây.

  *

  Ông buôn ngựa quay lại ngay

  Trình quan định giá trước đây sự tình

  Cả hai cùng đến triều đình

  Gặp vua chờ đợi tình hình diễn ra.

  Hôm nay phòng họp hoàng gia

  Tụ về đông đủ vua và các quan

  Ông buôn ngựa tới thưa rằng:

  “Bữa này tôi đã sẵn sàng về thôi

  Biết là bầy ngựa của tôi

  Giá bằng một chén gạo nơi chốn này,

  Trước khi đi, thật quý thay

  Nếu ngài chỉ dạy cho hay một lời:

  ‘Tại nơi vương quốc của ngài

  Gạo kia một chén giá thời là bao?’”

  Nhìn chàng “tuổi trẻ tài cao”

  Là người định giá từ lâu trung thành

  Nhà vua bèn hỏi: “Này khanh

  Gạo trong vương quốc của mình giá sao?”

  Vẻ ngông nghênh, dáng tự hào

  Sau khi quà đã nhận vào đầy tay

  Muốn làm vui nhà buôn này

  Anh chàng bèn đáp vẻ đầy nghiêm trang:

  “Xin tâu bệ hạ hay rằng

  Gạo kia một chén giá ngang kinh thành

  Thành Ba La Nại của mình

  Bao gồm thêm cả cung đình hoàng gia

  Thêm vùng phụ cận gần xa

  Nói chung giá trị thật là lớn lao

  Sánh ngang vương quốc kém đâu

  Nước Ba La Nại trước sau giá bằng!”

  Khi nghe vừa dứt lời chàng

  Tức thời toàn thể các quan triều đình

  Cùng người có mặt chung quanh

  Khắp trong phòng họp phá nhanh ra cười

  Sau khi bình tĩnh lại rồi

  Họ cùng lên tiếng: “Chúng tôi biết là

  Từ lâu vương quốc chúng ta

  Coi là vô giá vậy mà giờ đây

  Lâu đài cung điện đẹp xây

  Cùng toàn thể đất nước này cộng chung

  Giá sao nghe thật lạ lùng

  Chỉ bằng một chén gạo không hơn gì

  Anh chàng định giá ngồi kia

  Được vua lựa chọn thật kỳ cục thay

  Anh ta chỉ giỏi nịnh hay

  Làm cho bệ hạ lâu nay hài lòng

  Có đâu chính xác mà mong

  Khả năng định giá hắn không biết gì!”

  Triều đình vang tiếng cười chê

  Nhà vua nghe vậy mặt thì đỏ gay

  Trong lòng thấy xấu hổ ngay

  Vì tham lam khiến lâu nay mê mờ.

  Vua mời quan định giá xưa

  Đặt vào chức vụ cũng như thuở nào

  Quan già lương thiện lắm sao

  Đưa ra giá cả biết bao công bằng

  Ngựa kia định giá đàng hoàng

  Nhà vua xét lại vội vàng chuẩn y.

  Từ bài học đó trở đi

  Nhà vua sáng suốt trị vì quốc gia

  Công minh, chính trực, thật thà

  Nơi nơi thịnh vượng, nhà nhà ấm êm.

  *

  NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

  Quan già ấn định giá cả là tiền thân Đức Phật.

  *

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi THE PRICE MAKER

  của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

  _________________________________________________

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều