Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác

  Trên lầu mài dao

  Hình minh họa Inteernet

  Có chàng nọ thuở xa xưa

  Từ lâu phục dịch cho vua của mình

  Quả là khổ sở thật tình

  Tâm tư mỏi mệt, thân hình tang thương

  Nhà vua bèn thưởng cho chàng

  - Advertisement -

  Lạc đà vừa chết để mang về nhà.

  Món quà vua quý ban ra

  Chàng mang về tính lột da tức thì

  Tiếc thay dao lụt quá đi

  Lưỡi kia không sắc dễ chi đứt nào.

  Chàng đi tìm đá mài dao

  Thấy viên đá ở lầu cao trên cùng

  Chàng leo lên mài dao xong

  Quay lui trở xuống đem dùng dao kia

  Lột da. Dao lại lụt đi

  Mới dùng chốc lát có gì dài lâu

  Thế là chàng lại leo lầu

  Đem dao mài nữa rồi mau xuống liền

  Lột da. Dao lụt. Lại lên

  Xuống lên nhiều lượt cho nên mệt người

  Chàng bèn nảy ý lạ đời:

  “Lạc đà ta vác lên nơi tầng lầu

  Vừa lột da vừa mài dao

  Thật là thuận tiện. Ai nào khôn hơn!”

  Nghĩ xong chàng thực hiện luôn

  Cho là mình quả vô ngần thông minh.

  Xa gần lên tiếng phẩm bình:

  “Rất chi ngu xuẩn, thật tình dở hơi!”

  *

  Truyện này tỉ dụ ở đời

  Bao nhiêu giới cấm lắm người không theo

  Rồi vung tiền của thật nhiều

  Để đem bố thí mong gieo phước lành

  Mong sao cho bản thân mình

  Sau này sẽ được tái sinh cõi Trời

  Giống người đần độn trên thôi

  Nào đâu kết quả! Nực cười lắm thay!

  *

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (Thi hóa Kinh Bách Dụ)

   Grind A Knife Upstairs

      Once upon a time there was a poor man who had to work very hard in the king’s service. As time went on, he became emaciated. Out of pity, the king gave him a dead camel. Having received it, the poor man began to flay it. His knife being very blunt, he looked for a whetstone to grind it. At last, he found one upstairs where he sharpened the knife.

       He then went back downstairs to skin the camel. He ran up and down the stairs doing the sharpening and skinning frantically for a while and finally he felt so tired that he could not go on any longer. Then he had to hang the camel upstairs to be closer to the whetstone. People guffawed at him.

       A stupid man who, by breaking the strict commandments gathers plenty of money and uses it on offering in the hope that he will be born in Heaven. This stupid man is just like the poor man who worked hard for little gain in hanging his camel upstairs and sharpening his knife.

  (Phần tiếng Anh trích dẫn trong

  “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)

  _____________________________________________

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều