Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 148

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 148

  Những khúc thiền viết mùa đại hội
  Tấm lòng lành những đợi và trông,
  Nghị quyết tinh giản bao năm
  Mà sao thứ trưởng vẫn tăng không ngừng(?)

  Trung ương họp bàn về nhân sự
  Chuyện quốc gia đại sự phải lo,
  Bộ máy cho đến bao giờ
  Nội các gọn nhẹ-Dân chờ, Dân mong.

  Dân số Nhật hơn ta ba chục
  Lãnh thổ thì ba khúc biển khơi,
  Chỉ mười lăm Bộ mà thôi
  Muốn được như Nhật, nên mời giúp ta.

  Muốn quản trị quốc gia phát triển
  Đại hội cần chuyển biến tức thời,
  Cải cách hành chính muôn nơi :
  Con người-Bộ máy giúp đời, giúp Dân!

  - Advertisement -

  Lạm phát “Phó” phải dần hạn chế
  Tiết kiệm chi- Quốc thể giữ gìn
  Nước nào lắm phó như mình (?!)
  Năng lực lãnh đạo, sự tình là đây !

  Đại hội này phải cần cụ thể
  Để muôn đời đất nước mạnh giàu,
  Vô thường-Vô ngã ,nghĩ sâu :
  “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là câu Cụ Hồ!

  Mong cơ đồ Việt Nam Hưng thịnh
  “Sánh vai cùng cường quốc năm châu”
  Có Tài, có Đức thì bầu
  “Đỏ mà không chín”, viết câu: ”Chớ dùng”(!)

  Bỗng dưng phải hỏi “Ban sức khoẻ”
  Nhiệm kỳ qua sao thế này “Ban” :
  “Cán bộ chiến lược” bệnh nan
  Chức năng, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa(?!)

  Vào mùa mưa vẫn đang đại dịch
  Kịch bản là không được chủ quan:
  Phòng dịch cho đến phòng “gian”
  Song song đối phó-Luận bàn việc chung!

  Phòng đại dịch, toàn cầu đều phải :
  Chống dịch và chống lại “Tin sai”,
  Phòng gian trong đại hội này
  Chớ để “Lươn, Chạch” chui ngay bất kỳ!

  Ngày thứ ba Trung ương Hội nghị
  Quán triệt nhiều tiêu chí vĩ mô,
  Chung quy vì một cơ đồ
  Việt Nam giàu mạnh-Cụ Hồ hằng mong!

  Những mong rằng hạnh tâm Bồ Tát
  Hồ Chí Minh toả ngát hội trường,
  Chữ Tâm, chữ Đức ngát hương
  Vì Dân, vì Nước tỏ tường Dân tin!

  Chữ “Tỏ tường” ấy là minh bạch
  Quan “giàu nhanh” phải bị gạch tên,
  Đưa vào danh sách “Tõ tèn”
  Thanh danh của Đảng, chớ nên “Dĩ hoà”!

  Khúc thiền ca viết về đại hội :
  Hội nghị này là “Tối quan tâm”,
  Chọn người sao xứng với “Tầm”
  Đức-Tài gắn với chữ “Tâm” ấy là…!

  Luật gia Trần Thúc Hoàng

  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều