Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 113

0
928
PGO -

Mùa Vu Lan là mùa công đức
Khúc thiền ca tri thức Phật Đà,
Bụt là Cha Mẹ chúng ta
Làm lành, tránh dữ ấy là báo ân!

Lịch mặt Trăng: Thượng tuần tháng bẩy
Lịch mặt Trời: Tháng tám, hạ tuần
Toàn cầu đại dịch vũ vần
Thương vong vì dịch tăng dần gớm ghê.

Hai mươi tư triệu và năm vạn lẻ
Là số ca mắc nhiễm toàn cầu,
Hơn tám hai vạn nỗi sầu
Hỡi ôi, ly biệt một màu tóc tang!

Mấy ngày liền Việt Nam giữ vững
Không mắc thêm ca nhiễm cộng đồng,
Sự đời sắc sắc, không không
Vô thường, vô ngã sẽ không hề gì.

Tâm an lạc: Vắc xin phòng bệnh
Nói điều hay-Mệnh lệnh lúc này,
Song thất lục bát tỏ bày
Vu Lan, công đức mùa này thảo thơm!

Mùa bố thí tạo nhiều phước báu
Hãy cho đi tạo phúc về sau,
Vô thường, vô ngã thành câu
“Niết Bàn tịch tịnh” cho nhau phước lành!

Luật gia Trần Thúc Hoàng