Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Khác
  HomePhật HọcKinh- luật- luậnHiếu thuận được phước làm vua cõi trời

  Hiếu thuận được phước làm vua cõi trời

  Một thời Thế tôn trụ ở Vesàli, tại Trùng Các giảng đường. Rồi Mahàli, người Licchavi đi đến đảnh lễvà bạch Thế tôn:
  – Bạch Thế tônThế tôn có biết Thiên chủ Sakka không?
  Này Mahàli, Ta biết Sakka và các pháp tác thànhSakka. Chính do chấp trì các pháp ấy Sakka được địa vị Thiên chủ.
  Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy giới cấm túc. Thế nào là bảy giới cấm túc? Cho đếntrọn đời, tôi hiếu dưỡng với cha mẹCho đếntrọn đời, tôi kính trọng các bậc gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm xa lìa cấu uế và xan tham, tôi sống với tâm bố thíhoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thíCho đến trọn đời, tôi nói lời chân thậtCho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi phẫn nộ, sẽ mau chóng dẹp trừ.
  Nhờ chấp trì bảy giới cấm túc này, Sakka được địa vị Thiên chủ
  (ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 11, phẩm 2, phần Chư thiên, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.511)

  LỜI BÀN:

  Thiên chủ Sakka là vua của cõi trời Tam Thập Tam, có đầy đủ phước báo và uy quyền trong Thiên giớiĐịa vị Thiên chủ củ Sakka có được nhờ tu tập bảy cấm giới trọn vẹn, đầy đủ khi còn làm người.

  Bảy giới cấm này chính là nhân để tác thành phước báo của một vị Thiên chủ đồng thời đó cũng là bảy nhân cách của một người đệ tử Phật. Chí nguyện cao cả của người con Phật là hướng đến giải thoát và giác ngộTuy nhiên nếu chưa đầy đủ phước đứctrí tuệ để chứng đắc quả Phật thì chí ít cũng được tái sanh làm trời, người và xa lìa khổ đau của tam đồác đạođịa ngụcngạ quỷsúc sanh.

  Như vậy muốn tái sanh làm người, hàng đệ tử Phật phải gìn giữ và tu tập năm giới cấm trọn vẹn, đầy đủ. Muốn sanh vào cõi trời, làm vua của trời Tam Thập Tam, người Phật tử phải tu tập viên mãn bảy giới cấm. Trong đó, hiếu dưỡng với cha mẹ là vấn đề tối quan trọng, được đưa lên hàng đầu. Tiếp đến là kính trong các bậc bô lão, tộc trưởng, gia trưởng. Mặt khác, trong lời ăn tiếng nói hằng ngày phải chân thật, nhu hòa, yêu thương và xây dựngĐồng thời phải biết chia sẻ, bố thí và giữ tâm luôn an vui, không nóng giận, oán thù. Chỉ cần thực tập trọn vẹn bảy điều trên thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều an vui và hạnh phúc trong hiện tại và phước báo Thiên chủ ở vị lai.

  - Advertisement -

  Tương lai của mỗi con người dều phụ thuộc vào sự tác nghiệp của chính họ trong hiện tạiVì vậy, mỗi người con Phật phải tự quyết định lấy tương lai của chính mình bằng cách trang nghiêm phước báo tự thân, thọ trì bảy cấm giới.

  Quảng Tánh

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều