Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Khác

  Đời này- Đời sau

  Câu hỏi mọi người thường thắc mắc: – Có đời này vậy có đời sau không?

  Câu trả lời:  Tất cả đều do duyên, nên đời này có thì đời sau chẳng thể không. Hay đúng hơn : cũng có mà cũng không.

   Cũng có, là vì: một người do nghiệp thúc đẩy mà tái sanh, tùy nghiệp mà trở lại làm người, hay ở cõi trời, hay ở cõi Phật, hay đọa làm súc sanh (các loài thú), hay đọa nơi cõi khổ…Thế nên, nghiệp là chủ nhân nghiệp là thai tạng dẫn chúng sanh trôi lăn trong ba nẻo (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) sáu đường (thiên, atula, nhân, địa ngục,ngạ quỷ, súc sanh)

  – Cũng không, là vì: khi thân tứ đại hết duyên hòa hợp, thì chúng sẽ trở về với bản thể ban đầu: đất cứng, nước lỏng, gió bay, lửa nóng…, và như vậy thì hình dáng cũ không còn nữa. Thế nên đức Phật dạy: Thân người khó được, mỗi khi đã mất thì không thể nào có lại hình hài cũ.

  - Advertisement -
  cùng là đất đá, nhưng theo duyên mà có hình dạng, công năng sử dụng khác nhau…

  Trong Kinh Sừng bò Đức Phật cũng dạy: Này các tỳ kheo, số người từ cõi người quay trở lại làm người hoặc sinh vào các cõi lành cõi thiện cũng giống như sừng bò, số người từ cõi người rơi xuống các cõi khổ cũng giống như lông bò.

  Những nghiệp thiện lành sẽ dẫn chúng ta đến cõi người hay các cõi lành; nghiệp xấu ác dẽ dẫn chúng ta đến những cõi khổ. Đây đều là gieo nhân hưởng quả, hoàn toàn không phải; do, vì, tại, bị…; thế nên, trước khi làm gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả của lời nói, hành động có đem lại lợi ích an vui cho bản thân và mọi người xung quanh ngay hiện tại và tương lai hay không, rồi hãy làm.

  Hình hài tuy mất đi nhưng thần thức, nghiệp duyên vẫn “có mặt” như các dạng của “giọt nước”: lỏng, khí, cứng… Hội đủ duyên lại có thân tứ đại, để cùng sinh hoạt, làm việc,…”cộng nghiệp” cùng nhau.

  Người biết thương mình thương người là người luôn sống cẩn trọng cho cả đời nay và đời sau.

  Vậy nên:

  Việc ác xin chớ xem thường
  Khi duyên hội đủ: bi thương vô cùng
  Việc thiện tinh tấn hết lòng
  Làm cho thuần thục, đời đời an vui.

  An Lạc Hạnh

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều