Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Khác
  HomeVăn HóaNghi lễCúng 'Diệm Khẩu' để làm gì?

  Cúng ‘Diệm Khẩu’ để làm gì?

  Cúng “Diệm Khẩu” hay còn gọi là cúng “Mông Sơn”, cúng “Du Gia”, cúng chẩn tế cô hồn. Hình thức và tên gọi, nghi thức có dài ngắn khác nhau, nhưng mục đích chính cũng là tế độ chấn bạt cô hồn uổng tử, ở đây chúng ta nói đến cúng “Diệm Khẩu”.

  Diệm Khẩu là chỉ các loài Quỷ đói ở trong đường Quỷ. Chúng sinh ở trong Quỷ Đạo (đường quỷ) được chia làm ba loại:

  1. Là những người khi còn sống làm rất nhiều việc thiện, nếu đầu thai vào làm Quỷ, đó là những bậc Quỷ có nhiều phúc đức, nhiều tài lực, ví như các bậc thành hoàng, thổ địa thần kỳ…

  2. Là những người khi còn sống họ có làm việc thiện nhưng không nhiều, khi chết đi đầu thai làm Quỷ, nhưng ít phúc đức, ít tài lực, đây là những loại quỷ phổ thông ở trong nhân gian.

  3. Là những người khi còn sống gian tham bỏn xẻn, một cắc cũng không chịu bố thí cho người, chuyên đi lợi dụng lòng tốt của người khác để thu lợi về mình. Hạng người này sau khi mất đi nếu đầu thai vào làm Quỷ, thì là loại Quỷ vô phúc vô lực, là loại quỷ mà mọi người thường gọi là cô hồn dã Quỷ, đó chính là loài Quỷ đói Quỷ khát. Loại Quỷ này sức ăn của họ rất lớn, nhưng khốn nỗi cái cổ họng lại rất nhỏ, có thức ăn rồi cũng khó mà đưa vào trong bụng được. Hơn nữa là có liên quan đến nghiệp báo, họ khó mà nhìn thấy đồ ăn, nếu có được, thì khi đưa vào miệng, lại biến thành những thứ đờm rãi, máu huyết tanh hôi, do đó mà họ phải chịu cái đói khổ thiêu đốt cồn cào gan ruột, cho nên lửa từ trong miệng bốc cháy phun ra, chúng ta thường gọi đó là “ Diệm Khẩu ”.

  - Advertisement -
  Diệm Khẩu là chỉ các loài Quỷ đói ở trong đường Quỷ.

  Diệm Khẩu là chỉ các loài Quỷ đói ở trong đường Quỷ.

  Vì tình thương yêu vô hạn của Đức Phật với hết thảy chúng sinh, nên ngài nói ra rất nhiều câu thần chú, ví dụ như “Tịnh nghiệp chướng chân ngôn”, “Biến thực chân ngôn” “Khai yết hầu chân ngôn”… Nếu như chúng ta cứ đúng như pháp khi đọc tụng các câu chân ngôn thần chú kia, thì những loài ngã Quỷ được thỉnh mời đến tham dự Pháp Hội đều trượng uy thần lực, nguyện lực của Phật mà được một bữa no nê hả hê. Sau khi ăn no, lại vì bọn họ mà tuyên dương Phật Pháp, khuyên họ nên quay về nương tựa với Phật – Pháp – Tăng là ba ngôi báu của thế gian, vì họ mà truyền thụ “Tam muội na mật giới ” để siêu thoát sự thống khổ trong đường Ngã Quỷ. Đó chính là mục đích và lợi ích của việc chúng ta cúng “Diệm Khẩu”.

  Do đó mà nói, mỗi khi chúng ta cúng Diệm Khẩu cho đường Ngã Quỷ, thì cũng đồng nghĩa như chúng ta đem hết đồ ăn thức uống cho người khác một cách không hạn chế, để bố thí chẩn tế cô hồn, vì thế mà gọi là “Thí thực”.

  Vì tình thương yêu vô hạn của Đức Phật với hết thảy chúng sinh, nên ngài nói ra rất nhiều câu thần chú, ví dụ như “Tịnh nghiệp chướng chân ngôn”, “Biến thực chân ngôn” “Khai yết hầu chân ngôn”…

  Vì tình thương yêu vô hạn của Đức Phật với hết thảy chúng sinh, nên ngài nói ra rất nhiều câu thần chú, ví dụ như “Tịnh nghiệp chướng chân ngôn”, “Biến thực chân ngôn” “Khai yết hầu chân ngôn”…

  Nếu như người mất là những người thân của chúng ta không phải đọa vào đường Ngã Quỷ, nhưng chúng ta cúng Diệm Khẩu thí thực cô hồn, thì cũng như chúng ta đã thay họ để làm các công đức thí thực, cái đó cũng đều có tác dụng cả, chẳng mất đi đâu.

  Trích Sách “Việc lớn nhất của đời người”

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều