Tịnh xá Ngọc Bình tổ chức Khóa tu “Du Xuân Cửa Thiền”

0
163
PGO -

Xuân về đảnh lễ Phật Đà, thân tâm an lạc vào nhà Như Lai. Mùa Xuân, mùa đơm hoa kết trái của những điều thiện lành, được sự chỉ dạy và chứng minh của Thượng Toạ Thích Giác Viễn – Phó Ban Trị sự Phật giáo TP.Phan Thiết, trụ trì tịnh xá Ngọc Bình- TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Đại đức Thích Giác Phong đã tổ chức Khóa tu Du Xuân Cửa Thiền, hướng dẫn quý Phật tử hành hương đảnh lễ các ngôi Tam Bảo, vấn an chư Tôn đức và tham dự những thời khóa tu tập gieo phước đầu năm.

Tại tịnh xá Ngọc Bình, trước giờ xuất phát, đoàn đã đảnh lễ Tam Bảo, tụng Kinh Cầu an và đón nhận lời khai đạo đầu Xuân của Thượng tọa trụ trì.

Điểm đến đầu tiên là tịnh xá Ngọc Lương, huyện Bắc Bình. Đoàn đã đảnh lễ Tam Bảo, vấn an Ni trưởng Dung Liên trụ trì tịnh xá cùng chư Ni. Ni trưởng Dung Liên hoan hỷ mời đoàn dùng thiền trà và ban Pháp thoại Mùa Xuân an lạc cho quý Phật tử.

Rời Ngọc Lương đoàn đến đảnh lễ Tam Bảo tại tịnh xá Ngọc Đức, tịnh xá Ngọc Thiền. Sau đó, đoàn đến tịnh Xá Ngọc Tuyền đảnh lễ Tam Bảo vấn an Ni sư Duyên Liên trụ trì; và dùng cơm trong chánh niệm.

Buổi chiều cùng ngày đoàn đã hương về huyện Hàm Tân, chiêm bái đảnh lễ ngôi Tam Bảo tịnh xá Ngọc Minh (trú xứ của Đại đức Giác Tầm Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện) và Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (do Đại đức Khế Định- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện trụ trì).

Tại TVTL Chánh Thiện, các thành viên trong đoàn được nghe Pháp thoại Mùa Xuân Trong Thiền Môn, thực tập thiền hành và thiền tọa dưới sự hướng dẫn của Đại đức Bảo Tú- Phó trụ trì thiền viện.

Sau cùng đoàn trở về tịnh xá Ngọc Bình, hoàn mãn khóa tu Du Xuân Cửa Thiền trong niềm hoan hỷ.

Một ngày được an trú trong Chánh Pháp được thực hành trọn vẹn lời Phật dạy về gieo trồng phước đức: “Sống trong môi trường tốt được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất” đã lưu lại trong tâm tất cả các thành viên tham dự niềm an lạc vô biên.

Nguyên Hảo- Minh Phòng- An Lạc tổng hợp