TP. Đà Lạt: sẵn sàng cho lễ hạ thủy 7 hoa sen trên hồ Xuân Hương vào sáng 07/04/Kỷ Hợi

0
83
PGO -

Vạn Tịnh