Tổ Chức Phật Giáo Soka Gakkai Ban Hành Kiến Nghị Hòa Bình 2020

0
45
PGO -

Daisaku Ikeda, Chủ tịch của tổ chức Soka Gakkai Quốc tế – tổ chức tự mô tả mình là một “mạng lưới Phật giáo quốc tế thúc đẩy hòa bình, văn hóa và giáo dục” – đã công bố bản đề xuất thường niên lần thứ 38 của họ với tựa đề “Hướng tới tương lai chung của chúng ta: Xây dựng kỷ nguyên đoàn kết nhân loại”.

March-20-B03-H01

Daisaku Ikeda. (Ảnh: Rukomii)

Bản kiến nghị này tập trung vào việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đưa ra ba cam kết hành động chống lại sự nóng lên toàn cầu. Ông Ikeda mô tả việc giải quyết sự suy giảm môi trường như “một thử thách cơ bản, trong đó số phận con người là trọng tâm”. Ông ủng hộ một cam kết của toàn thế giới để không ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện hành động chung mang tính xây dựng và chú trọng vào những hành động môi trường do thế hệ trẻ lãnh đạo.

Giải giáp vũ khí hạt nhân là một chủ đề chính khác của bản kiến nghị năm 2020 của tổ chức Soka Gakkai Quốc tế, kêu gọi Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) được phê chuẩn bởi tất cả 50 quốc gia trong năm 2020.

“Một lần nữa, Soka Gakkai Quốc tế cam kết thúc đẩy hơn nữa việc trao quyền, cho và vì mọi người khi chúng ta giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu cũng như các thách thức khác với một phong trào mở rộng của sự đoàn kết toàn cầu”, ông Ikeda viết.

Dân Nguyễn (Dịch từ Lion’s Roar)