Tại sao chư Ni phải an cư gần nơi chư Tăng an cư? Giác Ngộ TV

0
82
PGO -
Theo luật Phật chế định, khi chư Ni kiết hạ, phải an cư gần trú xứ có chư Đại đức Tăng. Đức Phật quy định về việc này nhằm thuận tiện cho việc thỉnh chư Tăng giảng dạy về giới luật và giáo pháp.
Tại sao Đức Phật lại chế định việc này cho chư Ni? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua sự chia sẻ của HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM.