Tags Thinh oan gia trai chu

Tag: thinh oan gia trai chu

Không phải chấn chỉnh, cần có cuộc chấn hưng Phật giáo

Những ngày này, nhiều tiếng nói có lương tri và trách nhiệm đang đề nghị Phật giáo Việt Nam cần phải thực hiện một...