Tags Phu quy sinh le nghia

Tag: phu quy sinh le nghia

Văn hóa tình người nhìn từ mùa Vu lan

Ông bà xưa bảo phú quý sanh lễ nghĩa, cuộc sống dân ta hiện nay chỉ đủ ăn, chưa được gọi là phu quý,...