Tags Dieu phuc y can

Tag: dieu phuc y can

Điều phục ý căn

Thân chúng ta có đầy đủ sáu căn, nhưng lúc nào chúng cũng phóng ra ngoài. Mắt đuổi theo sắc, tai đuổi theo âm...