Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomePhật HọcKinh- luật- luậnSám Báo Hiếu Phụ Thân – Kinh Tụng Có Chữ

  Sám Báo Hiếu Phụ Thân – Kinh Tụng Có Chữ

  SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN

  Thành tâm báo hiếu con quỳ,
  Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
  Con chưa đáp được mười ân,
  Mà nay Cha đã qua phần còn đâu!
  Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
  Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
  Từ nay Cha đã khuất hình,
  Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
  Bỏ con thơ dại chít chiu,
  Đâu còn như sống mà kêu con về.
  Công lao khó nhọc nhiều bề,
  Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
  Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
  Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
  Lắm lần cầu nguyện vái van,
  Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
  Rồi nay con được trưởng thành,
  Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
  Sanh thành dưỡng dục cù lao,
  Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
  Sợ con lêu lõng sa đàng,
  Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
  Cha không lên gác xuống lầu,
  Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
  Cha không xuống ngựa lên xe,
  Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
  Cha không dư dả bạc vàng,
  Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
  Nuôi con dạy dỗ học hành,
  Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
  Thương con Cha bỏ sao đành,
  Nay vì số phận Cha đành biệt ly,
  Nhỏ còn thơ dại biết chi,
  Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công.
  Từ nay hết đợi hết trông,
  Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh.
  Về thăm đâu thấy dạng hình,
  Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
  Lòng con thương nhớ thở than,
  Cơm dâng ba bát vái van Cha về.
  Chứng cho con cháu đồng quỳ,
  Nguyện Cha về chốn Liên trì Lạc bang.
  Thành tâm con lập trai đàn,
  Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
  Con cầu Chư Phật chứng minh,
  Địa Tạng Bồ tát thương tình độ vong.
  Con nay cầu nguyện hết lòng,
  Cầu cho Từ Phụ thoát vòng khổ luân.
  Mới là đáp được thâm ân,
  Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
  Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
  Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
  Nguyện cho hồn đặng an lành,
  Đồng về Cực Lạc đồng sanh sen vàng.
  Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
  Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều