Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?

0
26
PGO -

Bạn không thể ngăn cản người tức giận với bạn, nhưng bạn có thể thay đổi cách nó khiến bạn cảm nhận (Gina Sharpe – vị thầy thiền quán khuyên bảo).

Câu hỏi: Phật tử thường nói cách nên làm với cơn giận bản thân; Song, với cơn giận người khác thì thế nào? Một trong những rắc rối chủ yếu của tôi trong cuộc sống là tôi sợ người sẽ có cơn giận với mình. Việc đó khiến tôi tổn thương, thiếu sức mạnh và sợ xung đột. Tôi bị đau bởi cơn giận, đôi lúc khiến tôi tổn thương mình. Tôi làm thế nào với nỗi sợ này?

Việc kiểm soát bên trong bạn là cách bạn đương đầu nó. Mặc dù cảm giác đau đớn, bạn có thể tiếp xúc cơn giận người khác với sự kiên nhẫn, tử tế, hòa hợp, thay vì sợ hãi và trả thù.

Việc kiểm soát bên trong bạn là cách bạn đương đầu nó. Mặc dù cảm giác đau đớn, bạn có thể tiếp xúc cơn giận người khác với sự kiên nhẫn, tử tế, hòa hợp, thay vì sợ hãi và trả thù.

Trả lời: Việc nói cơn giận người khác “khiến tôi bị tổn thương, thiếu sức mạnh và sợ xung đột”, bạn đang thừa nhận cơn giận là tâm trạng, lời nói hoặc hành động của ai gây ảnh hưởng lên bạn. Tuy nhiên nếu nhìn rõ, bạn sẽ nhận ra phản ứng của bạn với hành động bên ngoài…. thực sự xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc bên trong bạn, mà thường được tạo ra bởi sự kiện đã qua.

Khi một người bạn đang giao tiếp trở nên tức giận, thì việc đó ở ngoài kiểm soát của bạn. Việc kiểm soát bên trong bạn là cách bạn đương đầu nó. Mặc dù cảm giác đau đớn, bạn có thể tiếp xúc cơn giận người khác với sự kiên nhẫn, tử tế, hòa hợp, thay vì sợ hãi và trả thù. Có thể chuyển hóa phản ứng đã gây không có lợi trên bạn thành sự hồi đáp bất động.

Điều nói thì dễ hơn việc làm. Đa phần thực hành Phật Pháp là để phát triển hạnh ba la mật, sự hoàn hảo siêu việt. Đây là các phẩm chất của tâm Phật vô úy, như: khoan dung, đức độ, buông xả, trí tuệ, tinh tấn, chân thật, kiên nhẫn, quyết định, từ bi (đối với sự sợ hãi) và bình đẳng. Thực tập nhất quán bền bĩ dẫn đến phát triển hợp nhất các phẩm chất này, từ từ chuyển hóa sự phản ứng lại ở trong cách trả lời.

Phát triển được tâm không sợ hãi, bạn sẽ ngạc nhiên hoan hỷ điều tự nhiên của nó là sự đáp trả từ bi, trí tuệ, bất hại trực diện.

(The translation of Online Support Group)

Gina Sharpe