Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 32

0
606
PGO -

Vô thường- Đại dịch sẽ qua

Thành, trụ, hoại, diệt- ấy là vòng quay

Thế giới cho đến lúc này

Vẫn còn chống chọi,biết ngày nào yên?

 

Việt Nam những tháng sao quên

Kề vai sát cánh, Dân bên Triều đình

Một lòng một dạ hy sinh

Tuyến đầu giữ vững đinh ninh lời thề.

 

Đô thị cho đến thôn quê

Chấp hành chỉ thị cách ly ”ngăn thù”,

Viêm phổi Trung Quốc mặc dù

Tác oai, tác quái-Né trừ chúng ta.

 

Thiên la, địa võng bao la

Lưới giăng lồng lộng, rõ là yên tâm,

Chống dịch, chống giặc ngoại xâm

Luôn luôn cảnh giác, chớ nhầm địch ta.

 

Logic “thời chiến” phải là:

Hậu phương, tiền tuyến bài ca diệt thù

Vận hành mọi mặt mặc dù

Vừa ngăn mắc nhiễm, bung dù tiềm năng.

 

Chống dịch giỏi, sản xuất hăng

Từng bước trở lại, đó chăng kế bền,

Tính mạng dân chúng trước tiên

Toàn dân ngăn dịch an yên đó là.

 

Dòng chảy cuộc sống dần dà

Phải cùng nhân loại tạo đà tiến xa,

Giữ tâm an lạc thiền ca

Hậu phương, tiền tuyến nhà nhà yên tâm.

 

Thiền ca,  khúc hát tháng năm

“Chống dịch, chống giặc” vững tâm an hoà

Hành thiền an lạc muôn nhà

Từ-Bi-Hỷ-Xả: bài ca an lành.

 

Việt Nam chỉ muốn hoà bình

Tẩy chay dịch bệnh, chiến tranh oán thù

Ngàn năm lớp lớp thầy tu

Tràng y gấp lại-diệt thù sá chi

 

Thương thay! Tham với sân, si

Gây thù, chuốc oán, nghĩ gì chiến tranh

Thanh gươm trí tuệ an lành

Việt Nam sáng toả, đồng hành từ tâm.

 

Từ-Bi-Hỷ-Xả ngàn năm

Giữ nền độc lập là tâm Phật đà,

Biển Đông vạn dặm nước ta

Dang tay gìn giữ mới là trọng ân.

 

Đồng bào-Đại chúng-Muôn Dân

Con Hồng chảu Lạc trọng ân Tiên Rồng

Hoàng Sa gắn với biển Đông

Cùng Trường Sa của xứ Rồng và Tiên!

 

Giang sơn- gấm vóc mẹ hiền

Kẻ thù kia dám, sấm rền, lửa thiêu

Giang sơn gấm vóc mến yêu

Kẻ thù bén mảng, nhớ điều này cho.

 

Vô thường- sẽ biến thành tro

Luân hồi, lục đạo nhớ dò mà đi

“Sự không chắc chắn” là gì?

Ấy là tất yếu, chớ vì tham, si…(!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online