Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 242

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 242

  Khúc thiền về Cha già Dân tộc
  Cả cuộc đời dốc sức dốc lòng
  “Đoàn kết đoàn kết thành công”
  Tôn giáo -Dân tộc là trong một nhà !

  Hồ Chí Minh thật là Vi Diệu
  Nhân cách người hiệu triệu cần lao
  Dân tộc-Tôn giáo-Đồng bào
  Giống Rồng Tiên Việt lẽ nào rẽ chia(?!)

  Nếu ai đó ngoài rìa Dân tộc
  Không chịu đọc không chịu tư duy
  Chia rẽ tôn giáo phân ly
  Đau lòng dân tộc-Từ bi là gì(?!)

  Hồ Chí Minh đường đi nước bước
  Một lòng từ vì nước vì dân
  Tôn giáo chủ nghĩa xa gần
  “Người học trò nhỏ” dẫn thân chỉ vì

  - Advertisement -

  Nước độc lập thì dân hết khổ
  Tự do là : “Dân được mở mồm”
  Văn hóa dân tộc bao gồm
  Tôn giáo tín ngưỡng ấp ôm đồng bào!

  Có lẽ nào lời Người dạy:
  Sự cao cả Phật-Chúa giống nhau
  Phật ra đời trước Chúa sau
  Hai Ngài chỉ nguyện một câu an lành

  Lành bác ái từ bi là một
  Bậc khai sáng khuyên tốt khuyên lành
  Con chiên Phật tử chúng sanh
  Của Chúa và Phật thiện lành mới nên

  Chúa và Phật không khuyên xích mích
  Bậc khai sáng chỉ thích từ bi
  Đó là tất cả những gì
  Cụ Hồ hội tụ cũng vì quốc gia !

  Hãy đọc Sử để mà nhớ lại
  Hồ Chí Minh tổng kết mà rằng:
  “Chúa dạy: Bác ái nhớ chăng
  Tử Bi Phật dạy ta rằng yêu thương…”

  Khổng Tử dạy kỷ cương nhân ái
  Người tốt phải lo trước bao điều
  Lo trước thiên hạ : “…Chi ưu
  Vui sau thiên hạ”: Ấy câu sau cùng!

  Họ đều có điểm chung vĩ đại
  Muốn mưu cầu hạnh phúc tương lai
  Cho muôn tất cả giống loài
  “Chỉ mong trò nhỏ” các Ngài mà thôi!

  Thật bồi hồi khi đang đọc lại
  Những dòng khiêm và tính cách khiêm
  Dâng trào ngưỡng mộ nỗi niềm
  Non sông đất nước làm nên Cụ Hồ

  Người học trò ngày nào nức nở :
  Dân tộc ta non sông đất nước ta
  Ngàn năm văn hiến sinh ra
  Hồ Chí Minh-Phật thật là phước duyên!

  Xứ Rồng Tiên Cụ Hồ -Lê Duần
  Thời đại vàng chuẩn cán chuẩn binh
  Đại tướng trăm tuổi bình sinh
  Quân dân ngưỡng mộ xứ mình Việt Nam !

  Nói và làm hành thiền tu đạo
  Gương Cụ Hồ khuyến cáo bao điều
  Dài dòng văn tự bao nhiêu
  Chỉ bằng sự thật là điều chứng minh!

  Cả hành tinh lao đao vì dịch
  Việt nam đang thích ứng vô thường
  Thiên tai dịch bệnh nhiễu nhương
  Đều là tham số vô thường Như Lai

  Chín mươi hai triệu ca hôm trước
  Nay đã bước gần ngưỡng chín ba
  Nhiễm lây dịch bệnh đang là
  Bài toán nan giải : Dịch đà tăng cao !

  Có nơi nào an toàn trước dịch
  Có nơi nào thích ứng bình yên
  Việt Nam xứ sở Rồng Tiên
  Giữ cho bền vững-Dân yên nước giàu !

  Đức Phật dạy muộn câu Vi Diệu
  Tri-Kiến-Ngộ thấu hiểu cuộc đời
  Tâm tứ vô lượng hỡi người
  Từ bi hỷ xả: Muôn đời lạc an ./.

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều