Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 237

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 237

  Ngẫm vô thường nắng mưa sớm tối
  Ngày và đêm trung thực dối gian…
  Vô thường vô ngã: Niết bàn
  Là khi tĩnh giác lạc an cuộc đời…

  Một triệu chín: Những người đi mãi
  Sự vô thường kinh hãi mà chi,
  Nói lời ái ngữ từ bi
  Sẽ chia từ biệt chia ly vĩnh hằng!

  Có biết chăng đây là số liệu :
  Gần chín chục triệu ca đã nhiễm lây,
  Tăng con số triệu mỗi ngày
  “Mùa đông khốc liệt” nhiễm lây đề phòng!

  Cái vô thường không không sắc sắc
  Tâm an lạc mới chắc an toàn,
  Cuộc đời vô ngã kết đoàn
  Lẻ loi “chỉ đốm lửa tàn mà thôi”[*]

  Ngẫm cuộc đời một vòng sinh tử
  Phật Như Lai giác ngộ từ bi,
  Làm lành tránh dữ muôn khi
  Mới mong muôn kiếp đường đi lối về.

  - Advertisement -

  Chữ bồ đề là khi thấu tỏ
  Chữ giác ngộ khai sáng cũng là,
  Từ bi hỷ xả bao la
  “Tứ vô lượng” ấy mới là phép tiên!

  Chuyện bầu cử ở bên nước Mỹ
  Ai thắng thua cũng chỉ vô thường,
  Thiên tai dịch bệnh tai ương
  Vạn vật biến đổi vô thường đó thôi!

  Ngẫm cuộc đời thanh gươm trí tuệ
  Phật Như Lai để lại muôn đời,
  “Trí thí tuệ thí” những lời
  Quý hơn châu báu cuộc đời lạc an!

  Một Việt Nam an toàn trước dịch
  Là kịch bản bền vững khắp nơi,
  Chống dịch chống giặc phải thời
  Xử nghiêm nội gián kiếm lời vượt biên!

  Khúc thiền ca hai trăm ba bảy
  Những dòng này định tuệ nỗi niềm,
  Cụ Hồ-Đức Phật chữ khiêm
  Một đời dâng hiến-Thanh liêm sáng ngời!

  Đại hội hãy chọn người ưu tú
  Giữ thanh liêm và có đức tài,
  Hoa Kỳ và ở Mã Lai
  Nguyên thủ đất nước có ai buộc ràng.

  Tuổi càng cao lại càng chắc chắn
  Thật may mắn nếu cụ Tổng làm,
  Để cho dân tộc Việt Nam
  “Sánh vai cường quốc” vẻ vang Cụ Hồ./.

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều