Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 23

0
135
PGO -

Khúc thiền ca thứ hai ba
Ấy là thông điệp, ấy là nhân văn,
Thông điệp Thủ tướng Việt Nam
Cũng là Chủ tịch Asean lúc này.

Cả nhân loại hãy chung tay
Đồng lòng góp sức, hoạ này mới xong,
Trải đà chín chục ngày ròng
Việt Nam đoàn kết, chung lòng trừ nan.

Cô-vít mười chín(19) lan tràn
Việt Nam vẫn giữ nhịp nhàng dưới trên,
“Chống dịch- chống giặc” không quên
Tuyến đầu giữ vững, làm nên trường thành.

Nhận định sớm, khoanh vùng nhanh
Hạn chế lây nhiễm, tạo vành đai ngăn,
Cảnh giác mà vẫn yên tâm
Ấy là đoàn kết, giữ tâm an lành.

Vô ngã: Chẳng cái ”tôi-anh”
Muôn người gắn kết mới thành chúng ta,
Vô thường- tạo hoá đó là
“Sao dời”, vật đổi- cũng là tất nhiên.

Việt Nam văn hiến gắn thiền
Triết lý nhà Phật- ấy tiềm thức chung,
Từ-Bi-Hỷ-Xả nỗi lòng
Tứ vô lượng ấy- có trong mỗi người.

Tính Phật có khắp muôn nơi
Hãy tri, kiến, ngộ- cũng thời Phật thôi,
Thiền cho tâm tĩnh sáng ngời
Cho trí tích cực xây đời đẹp chung.

Triệu rưởi mắc nhiễm: lo cùng
Sẻ chia nhân loại, lo chung toàn cầu,
Gần tám vạn- một nỗi sầu
Thương thay- đồng loại, viếng câu vĩnh hằng.

Hồn đi dặn lại câu rằng:
Người ơi trần thế, nhớ chăng giữ gìn,
Tấm thân ơn mẹ cha sinh
Giữ gìn nhớ lấy, vô tình ăn năn.

Đại dịch viêm phổi gian nan
Hãy cùng đoàn kết, cung đàn ngân lên,
Vô thường, vô ngã đừng quên
Chân lý nhân quả làm nên an lành…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>>Chuyên mục thơ Phật giáo Online