Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 224

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 224

  Bảy lăm triệu, hơn hai bảy vạn
  Ca mắc nhiễm trong nạn dịch ôn,
  Một triệu bảy vạn tính tròn
  Lìa xa nhân thế vì “con dịch” này!

  Cái vô thường ngày ngày biến động
  Sống và còn cái nghĩa sắc không,
  Cao Xanh Nam Bắc Tây Đông
  Sinh lão bệnh tử cái vòng luân xa.

  Tâm an lạc ấy là tất cả
  Chữ từ bi hỷ xả nhiệm màu,
  Nhân loại sẽ hết khổ đau
  Loại trừ tam độc sẽ mau an hòa.

  Bậc giác ngộ Phật Đà chỉ rõ
  Muôn sự đời sáng tỏ trước đèn,
  Tham sân si đã gây nên
  Niềm đau nỗi khổ lại thêm hận thù.

  - Advertisement -

  Cái đèn cù xoay vần con tạo
  Bão hay giông sóng gió cuộc đời,
  Thế gian thân phận con người
  Cho hay kết cục cũng thời nhân duyên.

  Gieo ruộng Phước làm nên tất cả
  Từ quốc gia cho đến từng người,
  Có câu “Ngồi đợi sung rơi”
  Tổ tiên đã dạy cũng lời Như Lai.

  Chữ “Thiện tai” ở trong nhà Phật
  Lời tôn vinh sự thật “Đáng khen”,
  Dấu son nghiên cứu vắcxin
  Việt Nam thành tựu niềm tin tự hào.

  Gần trăm triệu đồng bào chiến sĩ
  Cùng tư duy suy nghĩ hùng cường,
  Việt Nam-Quốc tổ Hùng Vương
  Năm ngàn năm phải tự cường vươn xa.

  Cả vũ trụ bao la biển động
  Một thế giới không thể “Then cài”,
  Truyền thông “thời số” hiện nay
  “Kim dấu trong bọc lâu ngày lòi ra”!

  Câu tổ tiên ông bà đã dạy
  Lời Thủ tướng đã thấy đã nghe,
  Cớ sao nhiều báo “le te”
  Đưa tin thất thiệt hai phe Hoa Kỳ?

  Cái gì đến cũng rồi sẽ đến
  Cái gọi là “Thao túng tệ tiền”,
  Chỉ là báo chí “cầm đèn”
  Câu view giật tít mà quên khôn lường.

  Khúc thiền ca nhắc thường ngày một
  Kèm thông điệp nói tốt nói hay,
  Giữ gìn sau trước tỏ bày
  Quốc gia Văn hiến chữ này phát ngôn.

  Truyền thông bẩn dồn vào tình thế
  Việt Nam ta tử tế có thừa,
  Hà cớ sao lại nói bừa
  “Bên khinh bên trọng” chẳng chừa lối ra(?!)

  Ngoại giao ta thành công thành tựu
  Báo “lên đồng”phải cứu ngay thôi,
  Có câu :”Khi nói lựa lời”
  Tổ tiên truyền lại muôn đời chớ sai.

  Chuyện bi hài cũng vì khẩu nghiệp
  Đừng trở thành điệp khúc truyền thông,
  Vô thường sắc sắc không không
  “Lựa lời mà nói cho lòng” thảnh thơi./.

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều