Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 221

  Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 221

  Khúc thiền ca hai trăm hai mốt

  Tháng lành và ngày tốt hôm nay:

  Là ngày huý kỵ tỏ bày:

  Niết bàn nhập diệt- Ngài đây Phật Hoàng.

   

  - Advertisement -

  Bảy trăm mười hai năm nhập diệt

  Danh thơm Ngài biết mấy tự hào

  Tứ tuần đại khánh áo Bào [*]

  Truyền ngôi báu lại, đi vào đường tu.

   

  “Cư trần lạc đạo” mà vui thú

  Lo việc quốc gia-Gắn đường tu

  Đạo-Đời nhập thế mẹ ru

  Trúc Lâm-Thiền phái đạo tu với đời !

   

  Gương sáng ngời Phật Hoàng đất Việt

  Trọn cuộc đời chỉ biết vì Dân

  Cho hay nghĩa “Tứ trọng ân”

  Tu và hành phải phát tâm trọn đời !

   

  Sử rạng ngời triều Trần vĩ đại

  Cả ba lần đánh bại Nguyên Mông

  Tự hào con cháu Tiên-Rồng

  Vinh danh triều đại đồng lòng Vua-Tôi !

   

  Lần giở sử sáng ngời chói lọi

  Ngẫm và suy thiền định tuệ hay :

  “Dân an-Quốc thái” vị lai

  “Giang sơn gấm vóc” là bài thiền ca!

   

  Vận nước nhà Ba Đình hội tụ

  “Sánh cường quốc” ấp ủ bấy nay

  Những trang hào kiệt dạn dày

  Cùng thế hệ trẻ chung tay chí bền !

   

  Hãy đừng quên đề cao cao cảnh giác

  Nội-Ngoại xâm nào khác gì nhau

  Nhãn tiền kinh nghiệm thương đau

  “Gửi trứng cho ác” là câu răn mình !

   

  Xưa chiến tranh cha ông một dạ

  Nay hoà bình tất cả vì dân

  Liêm chính phải diệt tham sân

  Từ-Bi-Hỷ-Xả thì Dân được nhờ !

   

  Chữ bến bờ: Vinh quang Dân tộc

  Muốn hiển vinh : Dốc sức dốc lòng

  Đất nước trăm triệu chờ mong

  Một “Bộ Tư Lệnh” vừa trong, vừa lành !

   

  Xưa Phật Hoàng tu hành nhập thế

  Đạo và đời như thể song hành

  Giang sơn gấm vóc trời xanh

  Quốc gia-Dân tộc đồng hành lạc an !’

   

  Hãy luận bàn vấn đề chiến lược

  Hãy ước mơ sánh với năm châu

  “Dân tộc thượng đẳng” là câu

  Giáo sư Việt đã từ lâu mong chờ[**]

   

  Hãy ước mơ như lời của Gớt[***]

  Hãy hành động như cụ Lê-Nin

  Chính khách cần biết giữ gìn

  Cơm Dân, áo Đảng, niềm tin đồng bào ./.

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
  Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều