Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
Khác

  Đối Thoại Thiền

  Thiền sư thường huấn luyện trò

  Tự mình diễn tả ý cho rõ ràng.

  Có hai thiền viện trong làng

  Mỗi nơi đều có một chàng thiền sinh

  - Advertisement -

  Vừa trai trẻ, vừa khôn lanh

  Theo thầy hầu cận, học hành từ lâu.

  *

  Một chàng mỗi sáng mua rau

  Thường hay vội vã qua mau đường này,

  Chàng hàng xóm gặp hỏi ngay:

  “Thật duyên hội ngộ! Hôm nay đẹp trời!

  Bạn đi đâu đấy bạn ơi?”

  Chàng mua rau vội trả lời vui sao:

  “Tôi đi bất cứ nơi nào

  Mà chân tôi đặt bước vào đấy thôi!”

  Chàng kia nghe nói vậy rồi

  Miệng thời nín lặng, lòng thời nghĩ suy

  Về nhờ thầy giúp cứu nguy

  Mách lời đối đáp câu chi hơn người.

  Thầy bèn hóm hỉnh mớm lời:

  “Sáng mai con cứ hỏi người bạn con

  Một câu y hệt hồi hôm

  Bạn con nếu trả lời không khác gì

  Con bèn hỏi tiếp: ‘Vậy thì

  Nếu chân không có, bạn đi đâu nào?’

  Bạn con chắc sẽ điên đầu

  Hết đường đối đáp, hết câu trả lời.”

  *

  Hôm sau vừa rạng mặt trời

  Hai thiền sinh lại gặp nơi đường này

  Chàng vừa học được lời thầy

  Bèn lên tiếng hỏi: “Hôm nay đẹp trời

  Bạn đi đâu đấy bạn ơi?”

  Chàng mua rau vội trả lời vui sao:

  “Tôi đi bất cứ nơi nào

  Gió kia dìu bước tôi vào bạn ơi!”

  Chàng kia nghe nói vậy rồi

  Trong lòng lại bị rối bời nghĩ suy

  Chàng về kể lại thầy nghe

  Phen này thất bại, hơn chi được người.

  Ông thầy tiếp tục mớm lời

  Lần này hỏi bạn: “Nếu trời lặng yên

  Bốn bề chẳng nổi gió lên

  Bạn đi sao được, có phiền hay không?”

  *

  Hôm sau vừa rạng vừng hồng

  Chàng thiền sinh được khai thông ngọn ngành

  Được thầy chỉ dạy tận tình

  Đón đường chờ gặp bạn mình đi ngang,

  Lần thứ ba gặp bạn vàng

  Chàng bèn lên tiếng hỏi han đôi lời:

  “Bạn đi đâu đấy bạn ơi?”

  Chàng mua rau bỗng thảnh thơi nói rằng:

  “Hôm nay nắng đẹp hanh vàng

  Tôi đang đi tới chợ làng mua rau!”

   

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (thi hóa, phỏng dịch theo Zen Dialogue trong tập truyện

  101 ZEN STORIES của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

  ___________________________________

  Zen Dialogue

  Zen teachers train their young pupils to express themselves. Two Zen temples each had a child protégé. One child, going to obtain vegetables each morning, would meet the other on the way.

  “Where are you going?” asked the one.

  “I am going wherever my feet go,” the other responded.

  This reply puzzled the first child who went to his teacher for help. “Tomorrow morning,” the teacher told him, “when you meet that little fellow, ask him the same question. He will give you the same answer, and then you ask him: ‘Suppose you have no feet, then where are you going?’ That will fix him.”

  The children met again the following morning.

  “Where are you going?” asked the first child.

  “I am going wherever the wind blows,” answered the other.

  This again nonplussed the youngster, who took his defeat to his teacher.

  “Ask him where he is going if there is no wind,” suggested the teacher.

  The next day the children met a third time.

  “Where are you going?” asked the first child.

  “I am going to the market to buy vegetables,” the other replied.

  _____________________________________

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều