Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
Khác
  HomeSống ĐạoChia sẻ10 cách gieo trồng phước đức theo lời Phật dạy

  10 cách gieo trồng phước đức theo lời Phật dạy

  Trong kinh Phước Đức, Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy nương theo lời dạy của đức Phật để làm lợi lạc cho mình trong hiện tại và mai sau….

  Sống ở đời ai cũng mong muốn được đầy đủ sung túc, thịnh vượng. Không những thế, họ còn mong ước được danh thơm, tiếng tốt, khỏe mạnh và sống lâu. Xa hơn nữa là đối với những hành giả tu Tịnh Độ thì mong rằng hiện đời được an lạc và sau khi từ giã cõi đời được sinh về thế giới Cực Lạc.

  Sống ở đời ai cũng mong muốn được đầy đủ sung túc, thịnh vượng. Không những thế, họ còn mong ước được danh thơm, tiếng tốt, khỏe mạnh và sống lâu. Xa hơn nữa là đối với những hành giả tu Tịnh Độ thì mong rằng hiện đời được an lạc và sau khi từ giã cõi đời được sinh về thế giới Cực Lạc.

  Tôi nghe như vầy một thời Thế Tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:

  Chư Thiên và nhân loại làm thế nào để được sống bình an và hạnh phúc? Kính xin Thế Tôn chỉ dạy.

  Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy 10 phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời, người trong hiện tại và mai sau:

  - Advertisement -

  1. Luôn gần gũi người hiền

  Lánh xa kẻ xấu ác

  Tôn kính bậc đáng kính

  Là phước đức lớn nhất.

  2. Biết chọn môi trường tốt

  Để làm các việc lành

  Cùng hướng về đường thiện

  Là phước đức lớn nhất.

  3. Siêng học lại giỏi nghề

  Biết giữ gìn đạo đức

  Biết nói lời ái ngữ

  Là phước đức lớn nhất.

  4. Biết hiếu dưỡng cha mẹ

  Thương yêu gia đình mình

  Lại làm nghề thích hợp

  Là phước đức lớn nhất.

  5. Sống vui vẻ bố thí

  Giúp gia đình người thân

  Bình đẳng tùy theo duyên

  Là phước đức lớn nhất.

  Đức Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên cõi người, cõi trời nên học và thực tập mười điều phước đức tu thân để chuyển hóa nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ảnh minh họa

  Đức Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên cõi người, cõi trời nên học và thực tập mười điều phước đức tu thân để chuyển hóa nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ảnh minh họa

  6. Tránh không làm điều ác

  Không say sưa nghiện ngập

  Siêng năng làm việc lành

  Là phước đức lớn nhất.

  7. Biết khiêm cung lễ độ

  Để học hỏi điều hay

  Nhớ ơn và biết đủ

  Là phước đức lớn nhất.

  8. Biết kiên trì phục thiện

  Thân cận bậc hiền Thánh

  Siêng năng cùng tu học

  Là phước đức lớn nhất.

  9. Sống tinh thần tỉnh thức

  Biết quay lại chính mình

  Để sống đời giải thoát

  Là phước đức lớn nhất.

  10. Làm việc cùng mọi người

  Tâm không hề thay đổi

  Não phiền dứt, an nhiên

  Là phước đức lớn nhất.

  Sau đó Phật nói kệ:

   Ai sống được như vầy

  Ở đâu cũng hạnh phúc

  An nhiên và tự tại

  Vì phước đức vẹn toàn.

  Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đồng hoan hỷ vui vẻ cùng phát nguyện làm theo.

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  Đức Phật & Phật Pháp

   

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều