Tags Xây dựng

Tag: Xây dựng

Chùa Long Hưng Đông Anh Hà Nội khai giảng lớp tiếng...

Tối 05/4/2021 tại Phòng học tầng 2, tòa Dịch Kinh, Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế, Chùa Long Hưng...

Lớp học thư pháp “0 đồng” tại Chùa Long Hưng

Thư pháp được đánh giá là một môn nghệ thuật đỉnh cao, có sự phát triển mạnh mẽ, thể hiện tâm tư, tình cảm...

Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNgưỡng bạch Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni!Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, quý thiện nam - tín...