Tags NT Thich nu Nhu Châu viên tich

Tag: NT Thich nu Nhu Châu viên tich

TP.HCM: NT.Thích nữ Như Châu viên tịch

Theo thông tin từ tổ đình Huê Lâm (Q.11) - Văn phòng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, Ni trưởng Thích nữ Như...