Tags Niem tin

Tag: niem tin

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ...

Trong cuộc sống chúng ta thường hay mong muốn cho đi sẽ được nhận lại, hơn nữa mong sao nhận lại càng nhanh càng...