Tags Ghet

Tag: ghet

Sự thương-ghét của con người

Không hiểu con người biết thương-ghét tự bao giờ. Chắc chắn khi còn nằm trong bụng mẹthì không có thương -ghét. Rồi khi còn...