Sinh tử và ôn dịch

0
41
PGO -

Theo tinh thần nhà Phật, sinh tử là đại sự, vì vậy, Đức Thế Tôn có mặt trên cõi đời không ngoài mục đích giải quyết tử sinh cho nhân loại.

Sinh tử là dòng liên lũy mang theo khổ đau từ khi sinh động vật có mặt; từ khổ đau tạo thêm nghiệp chướng đau khổ, ví dụ nạn dịch hiện nay tại Trung quốc là kết quả bao ác nghiệp quá khứ kết thành (theo nhãn quan nhà Phật). Các khoa học gia cho biết nạn dịch Covid – 19 không lây từ gia cầm.

Đức Phật xác nhận, nước biển chỉ có một vị mặn duy nhất, giáo pháp của ngài cũng thế duy nhất đưa con người đến chỗ giải thoát khỏi trầm luân.

Đức Phật xác nhận, nước biển chỉ có một vị mặn duy nhất, giáo pháp của ngài cũng thế duy nhất đưa con người đến chỗ giải thoát khỏi trầm luân.

Kinh Pháp Cú:

116. “Hãy gấp làm điều lành,

Ngăn tâm làm điều ác.

Ai chậm làm việc lành,

Ý ưa thích việc ác.”

117. “Nếu người làm điều ác,

Chớ tiếp tục làm thêm.

Chớ ước muốn điều ác,

Chứa ác, tất chịu khổ.”

Trong cuộc khủng hoảng ôn dịch, do vô minh càng tạo thêm vô minh, không đủ bình tĩnh sáng suốt giải quyêt. Nam Hàn là ổ dịch sau Trung quốc, nhưng họ không cách ly khoanh vùng như Trung quốc, họ thông báo cho người dân hiểu mối nguy hại và hướng dẫn người dân tự cách ly tại nhà, đó là cách khôn ngoan, giảm bớt gánh nặng chi phí cho đất nước, ngoài ra, xã hội cũng bớt lo lắng căng thẳng khi nhà nước không giấu diếm dân trước những vấn đề quan trọng như thế. Khi người dân tin tưởng thông báo của nhà nước phổ biến thì chính người dân tiếp tay giúp nhà nước giải quyết những vấn đề tưởng chừng không thể. Hồ Chủ tịch từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, thế nhưng mấy ai áp dụng đúng tinh thần câu nói này để dân tin, dân biết, dân làm!.

Trong cuộc sống, thành thật luôn tạo niềm tin cho mọi người; cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chính vì thế, Đức Phật luôn nói thật về bản chất của cuộc sống, bản chất muôn đời của chúng sinh tưởng chừng quá quen thuộc đến độ nhàm chán mà quên đi sự hệ trọng của nó, đẩy con người vào dòng thác tử sinh, buông xuôi cho khổ đau tiếp tục đau khổ triền miên không lối thoát. Đức Phật xác nhận, nước biển chỉ có một vị mặn duy nhất, giáo pháp của ngài cũng thế duy nhất đưa con người đến chỗ giải thoát khỏi trầm luân.

Chân ly tối ưu đó, bị mờ nhạt khi nghi lễ tôn giáo nặng về hình thức, càng lún sâu vào hình thức, càng xa mục đích ban đầu, lắm khi phủ trùm niềm tin chánh pháp bằng sự mê tín, thế là khổ đau tiếp tục đau khổ.

Điều trị bệnh trầm cảm dưới góc nhìn của Đạo Phật

Như vậy đức tin và lòng chí thành, đức từ bi sẽ giải quyết những tai ách do chính ta tạo ra. Biết tôn trọng mạng sống của mọi loài là nhân đưa đến an lạc, tránh được mọi khổ đau.

Như vậy đức tin và lòng chí thành, đức từ bi sẽ giải quyết những tai ách do chính ta tạo ra. Biết tôn trọng mạng sống của mọi loài là nhân đưa đến an lạc, tránh được mọi khổ đau.

Kinh Pháp Cú 

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

1. Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý ô nhiễm,

Nói lên hay hành động,

Khổ não bước theo sau,

Như xe, chân vật kéo.

 

Ý chủ đạo mọi hành động thì từ ý giải quyết mọi phiền trược như cuộn chỉ rối gở từ manh mối, cái dịch bệnh hay thiên tai cũng do con người khởi xuất từ nhân tai; do sát sinh hại vật tồn đọng nhiều đời đưa đến cộng nghiệp. Theo ngài Tịnh Không: “Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại chúng sinh thì sát khí trên người chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nữa.. Sát khí không còn nữa liền chuyển biến thành từ quang, động vật nhỏ nhìn thấy sẽ thích gần gũi bạn”.

Theo Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa, cho dù con người tìm ra thuốc đặc trị vírus này thi sẽ có loại vírus khác phát sanh, chúng ta cứ chạy theo đuôi mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề gì khi hàng ngàn nhân mạng nằm xuống vì thiên tai, ôn dịch. Theo ngài thì: “Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng chú Đại Bi có thể chữa lành tám vạn bốn ngàn tật bệnh…”.

Như vậy đức tin và lòng chí thành, đức từ bi sẽ giải quyết những tai ách do chính ta tạo ra. Biết tôn trọng mạng sống của mọi loài là nhân đưa đến an lạc, tránh được mọi khổ đau.

Pháp cú phẩm hình phạt:

129. “Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người sợ tử vong.

Lấy mình làm ví dụ

Không giết, không bảo giết.”

130. “Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người thích sống còn;

Lấy mình làm ví dụ,

Không giết, không bảo giết.”

Phẩm Đạo:

273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng.

Ly tham, pháp thù thắng,

Giữa các loài hai chân,

Pháp nhãn, người thù thắng.”

275. “Nếu người theo đường này,

Ðau khổ được đoạn tận.

Ta dạy người con đường.

Với trí, gai chướng diệt.”

276. “Người hãy nhiệt tình làm,

Như Lai chỉ thuyết dạy.

Người hành trì thiền định

Thoát trói buộc Ác ma.”

278. “Tất cả hành khổ đau

Với Tuệ quán thấy vậy,

Ðau khổ được nhàm chán;

Chính con đường thanh tịnh.”

Đời là bể khổ, nói thế không mang tính bi quan mà là sự nhắc nhở một thực tại trong cuộc sống của con người. Vậy ta làm gì trước nạn dịch hiện nay khi đã hiểu nguyên nhân và đặt niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật?

Đời là bể khổ, nói thế không mang tính bi quan mà là sự nhắc nhở một thực tại trong cuộc sống của con người. Vậy ta làm gì trước nạn dịch hiện nay khi đã hiểu nguyên nhân và đặt niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật?

Cơ bản giải quyết mọi khổ đau đời người và đoạn dứt dòng sinh tử là phát triển lòng Bi mẫn, tôn trọng sự sống đối với mọi loài. Hãy bình tĩnh trước mọi thiên tai ôn dịch, hãy quay lại chính mình với niềm tin kiên cố và thực hành lời Phật dạy – không lên trời xuống biển, không núi cao hang sâu có thể thoát được nghiệp quả, chỉ an trú chính mình với tâm luôn thanh tịnh.

Tinh thần người Phật tử trước mọi biến thiên khổ đau hay hạnh phúc, vẫn an nhiên thi không chiêu cảm thêm nghiệp báo:

169. “Hãy khéo sống chánh hạnh,

Chớ sống theo tà hạnh!

Người chánh hạnh hưởng lạc,

Cả đời này, đời sau.”

Tóm lại, trước nạn dịch hiện nay, dù Covid – 19 hay Covid – 20, rồi cũng sẽ phát sinh nhiều covid khác nếu chúng ta không an trú tâm hiện tại, không biết tạo phúc, giúp mọi người, cứ tiếp tục hưởng lạc và tạo ác thì không có thuốc đặc trị nào đem lại sự an toàn cho chúng ta.

Đời là bể khổ, nói thế không mang tính bi quan mà là sự nhắc nhở một thực tại trong cuộc sống của con người. Vậy ta làm gì trước nạn dịch hiện nay khi đã hiểu nguyên nhân và đặt niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật?